กองขยะข้างบ้านมีผลอย่างไรต่อฮวงจุ้ย

0

คำว่า “ขยะ” คือสิ่งสกปรก ปฏิกลู เน่าเหม็น ของซึ่งไม่ต้องการแล้ว ล้วนเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งสิ้น การทิ้งขยะเกลื่อนกลาดโดยไม่ใส่ถุงผูกปากมัดให้แน่นหนา ไม่ได้แค่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างเดียว ยังเป็นตัวปัญหาในแง่ฮวงจุ้ยด้วย เช่น

  • ถ้าขยะไปอยู่ในทิศทางของการเงิน ก็จะทำให้การเงินมีปัญหาขัดข้อง หมุนไม่ออกได้
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมสมรส ก็จะแตกหักทะเลาะเบาะแว้ง ขัดแย้งมีปากมีเสียงกันได้และเสื่อมเสียเรื่องชู้สาว
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมของผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือก็มักจะช่วยเหลืออย่างเอาเปรียบ หรือต้องการสิ่งตอบแทน
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมของแผนงาน การวางแผนก็จะผิดพลาดบกพร่องไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมบริวาร บุตร บริวารก็จะทำความเดือดร้อนมาให้เสมอๆ เช่น ทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือทำให้เสียเงินทองเสมอๆ

 

อุปถัมภ์

ทิศตะวันตกเหนือ
NW 292.5 – 337.5

อาชีพ

ทิศเหนือ
N 337.5 – 22.5

แผนงาน

ทิศตะวัออกเฉียงเหนือ
NE 22.5 – 67.5

บริวาร

ทิศตะวันตก
W 247.5 – 292.5

จุดศูนย์กลาง

ครอบครัว

ทิศตะวันออก
E 67.5 – 112.5

สมรส

ทิศตะวันตกใต้
SW 157.5 – 247.5

ชื่อเสียง

ทิศใต้
S 157.5 – 202.5

การเงิน

ทิศตะวัออกเฉียงใต้
SE 112.5 – 157.5

 

  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมของครอบครัว ก็ทำให้ชีวิตของครอบครัวไม่ราบรื่น มีปัญหาเสมอๆ
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมของชื่อเสียง ก็มักมีเรื่องเสื่อมเสียอยู่เสมอ โดยเฉพาะในแง่ชู้สาวและคดีความ
  • ถ้าขยะไปอยู่ในมุมอาชีพก็ต้องเปลี่ยนอาชีพบ่อยๆ ทำอะไรไม่คงทนถาวร ประสบความสำเร็จในชีวิตยาก จึงไม่ควรทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง

CR: ขอขอบคุณหนังสือ วิธีดูฮวงจุ้ยด้วยตัวเอง