การกระตุ้นโชคลาภ ด้วยการแขวนนาฬิกาในบ้าน

2

ในวิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่า “ เวลา ” เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอย่างไม่มีวันหยุดหย่อน และ นาฬิกา ก็คือตัวแทนของเวลา ดังนั้น นาฬิกา จึงเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำเคล็ดดึงดูดพลังมงคลให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือน แต่ทั้งนี้ ต้องแน่ใจว่า ….


นาฬิกาที่จะใช้ทำเคล็ด นั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างเที่ยงตรงและต่อเนื่องตลอดทุกเวลานาที จึงจะเป็นมงคลและมีพลังดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ การใช้นาฬิกาเสีย นาฬิกาชำรุด เดินไม่เที่ยงตรง มาทำเคล็ด ก็จะประสบความสำเร็จได้ล่าช้า หรือไม่ประสบผลใดๆเลยและอาจส่งผลเสียตามมาอีกด้วย

สำหรับ การทำเคล็ดดึงดูดโชคโดยตั้งนาฬิกานั้น ผู้รอบรู้จึงแนะนำว่า “ ให้เลือกวันเวลาที่เป็นมงคล ทำเคล็ด ตั้งวาง หรือแขวนนาฬิกาเอาไว้ภายในอาคารบ้านเรือน (หรือห้องรับแขก) โดยตรวจสอบ ตำแหน่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับดวงชะตาของเจ้าของบ้าน จากนั้น กำหนดใว้ว่า …. นาฬิกามีพลังดึงดูดโชคและความสำเร็จเข้าสู่อาคารบ้านเรือนอย่างชนิดต่อเนือง ”

 

ตารางความสัมพันธ์ปีเกิดเจ้าบ้านกับทิศที่ติดตั้งนาฬิกา 


ปีเกิด
เจ้าบ้าน


ทิศที่

ติดตั้งนาฬิกา


ทิศประจำ
ของนักษัตร

ปีหนู

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศวัว

ปีวัว

ทิศเหนือ

ทิศหนู

ปีเสือ

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศหมู

ปีกระต่าย

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศหมา

ปีมังกร

ทิศตะวันตก

ทิศไก่

ปีงู

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศลิง

ปีม้า

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศแพะ

ปีแพะ

ทิศใต้

ทิศม้า

ปีลิง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศงู

ปีไก่

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศมังกร

ปีหมา ทิศตะวันออก

ทิศกระต่าย

ปีหมู ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศเสือ


ถ้าตำแหน่งที่ติดตั้งนาฬิกาตามตารางข้างต้น ถ้าเป็นผนังกำแพงหน้าบ้านด้านมังกรเขียว หรือด้านซ้ายของบ้านเมื่อหันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน ก็จะยิ่งเป็นมงคลมากขึ้น