การจัดบ้านให้ต้อนรับโชคตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

1

ความโชคดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่โชคดีตลอดไป คนเราจึงพยายามคิดค้นวิธีการเพราะป้องกันความโชคร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวด้วยการดำเนินชีวิตด้วยอย่างระมัดระวัง การตรวจสอบดวงชะตา การทำบุญสุนทานและศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือว่าทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามห่างไกลจากความโชคร้าย ก็คือ หลักวิชาฮวงจุ้ย

หลักวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นที่จะตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย และสร้างความกลมกลืนสมดุลกับสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันหลักวิชาฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมาหลายพันปีก็มีแนวคิด ทฤษฏีและวิธีปฏิบัติมากมายหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นหลักแนวคิดของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ ที่ว่าด้วยการตรวจสอบ ตี่ลี่ ชัยภูมิ หลักแนวคิดของสำนักบ้านแปดทิศที่มุ่งเน้นการหาตำแหน่งมงคลตามหลัก อัฏฐเรือน หรือหลักแนวคิดของสำนักดาวเหิน ที่มุ่งเน้นหาการเปลี่ยนแปลงของดาวดาวในแต่ละยุคชะตาในแต่ละปี

และวิชาของสำนักต่างๆอีกมากมาย และไม่ว่าหลักวิชาฮวงจุ้ยจะประกอบไปด้วยความรู้ในแต่ละสาขามากมายเท่าใด หัวใจหลักวิชาฮวงจุ้ยก็คือ การทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสอดคล้องสมดุล

           และหากจะกล่าวถึง การจัดตกแต่ง ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนให้ต้อนรับโชคคนในบ้านมีความสุขและมั่งคั่งร่ำรวย ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยได้ให้คำแนะนำเอาไว้ว่า “อาคารบ้านเรือนที่อยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองมักเริ่มต้นที่ประตูหน้บ้านมีลักษณะดี อาคารบ้านเรือนหลังใดประตูหน้าบ้านสง่างามโถงรุ่งโรจน์กว้างขวาง ตำแหน่งกึ่งกลางบ้านกระจายปราณได้อย่างสอดคล้องสมบูรณ์ คนที่อาศัยอยู่ในบ้านล้วนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีศรีสุขกันทุกๆคน ” ความที่กล่าวมาข้างต้นอธิบายได้ว่า การตรวจสอบฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนในส่วนต่างๆ นั้น ควรต้องตรวจสอบดูลักษณะดี ร้าย

ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยของพื้นที่ภายในบ้านอย่างน้อยที่สุด 3 ตำแหน่ง คือ

  1. ตำแหน่งของประตูหน้าบ้าน
  2. โถงรุ่งโรจน์
  3. ตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน 

ให้อยู่ในลักษณะที่ดี มีความสะอาด สว่าง เรียบร้อย สมดุลตลอดเวลา คนในบ้านจึงจะมีโชคลาภและความสุข

อ่านต่อ..
ตอนที่ 1. ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ รับโชคลาภ
ตอนที่ 2. ประตูหน้าบ้าน ถูกข่มพิฆาตโชคลาภไม่มาเยือน
ตอนที่ 3. ตำแหน่งมงคลและอัปมงคลภายในบ้าน