การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักฮวงจุ้ย ตอน1

0

โดยในศาสตร์แขนงต่างๆที่ได้รับความนิยมก็มักจะนำเอาสีมาวิเคราะห์ดวงชะตา การเลือกสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้เหมาะสมกับ วัน เดือน ปีเกิด หรือแม้แต่การที่กำหนดสีต้องห้ามว่าบุคคลที่ดวงชะตาห้ามใช้สีดังกล่าว แต่หากฝืนใช้ก็จะพบกับความโชคร้าย หรือสีใดที่ใช้แล้วถูกโฉลก นำความราบรื่นและความสบายใจมาให้

การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักฮวงจุ้ย

และในหลักวิชาฮวงจุ้ย ก็ได้มีการแนะนำในการเลือกเสื้อผ้าโดยเฉพาะ สี ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับให้มีความสอดคล้องเกื้อกูลหนุนส่งดวงชะตา หลายท่านอาจจะสังเกตได้ว่า การที่เราแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าบางสีนั้นส่งผลร้ายบางอย่างที่บางครั้งเราก็ไม่คาดคิด เมื่อเราใส่เสื้อผ้าที่มีสีบางสีที่ทำให้เราทำงานเกิดความผิดพลาด หรือเกิดความโชคร้าย หรือใส่แล้วไม่มั่นใจ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลกับคนเราแตกต่างกันไป

โดยหลักการในการกำหนดว่าสีใดเป็นสีมงคลส่งเสริมดวงชะตาของท่านนั้น ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้ให้คำทำนายหรือคำแนะนำจากหมายเลขประจำตัวของท่านเป็นเกณฑ์ โดยคนแต่ละคนอาจจะมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในขั้นต้นขอแนะนำในการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของแต่ละคนดังนี้

หลักการค้นหาหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง ของท่านทำได้โดยการคำนวณหาจาก วัน เดือน ปีเกิด ของท่าน ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

  • นำปี พ.ศ. ที่ท่านเกิด มาทำให้เป็น ค.ศ. โดยการนำไปลบกับ543 เช่น ท่านเกิดปี พ.ศ. 2507 ทำให้เป็นปี ค.ศ. โดย 2507 – 543 = 1964จากนั้นนำเลขทุกตัวของปี ค.ศ. ที่ได้มาบวกกัน คือ 1 + 9 + 6 + 4 = 20 และรวมให้เป็นเลขตัวเดียวคือ 2 + 0 = 2ถ้าเป็น เจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ ชาย ให้นำเลขที่ได้ไป ลบกับ 11 เช่น 11 – 2 = 9 แต่ถ้าเจ้าของกั้วหมิงเป็นเพศ หญิง ให้นำเลขที่ได้ไปบวกกับ 4 เช่น 4 + 2 = 6
  • ดังนั้นผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศชาย มีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข 9
  • และผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2507 เพศหญิงมีหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย หมายเลข 6

เมื่อเราทราบถึงหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของเราแล้วเราก็มาทราบกันต่อดีกว่าว่าสีใดที่ให้คุณกับท่านและสีใดที่ท่านควรหลีกเลี่ยงโดยในหลัก วิชาฮวงจุ้ยได้กล่าวถึงรายละเอียดของการแต่งกายเอาไว้ว่า ..

ต่อ…การเลือกสีเสื้อผ้าให้เข้ากับตัวเราตามหลักฮวงจุ้ย ตอน2