การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล2

0

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ที่ต้องการนำเอาหลักวิชาฮวงจุ้ยไปใช้และผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศาสตร์แห่งหลักวิชาฮวงจุ้ยอย่างถูกต้อง มักได้รับฟังคำถามที่ชักนำไปสู่คำตอบที่ถูกต้องและเป็นจริง ของผู้เชี่ยวชาญและเหล่าปรมาจารย์ผู้รอบรู้วิชาฮวงจุ้ยทั้งหลาย ที่ตั้งคำถามให้ท่านตอบเอาไว้ว่า

 • ท่านต้องการเข้าถึงแก่นแท้ของวิชาฮวงจุ้ยมากน้อยเพียงใด ?
  ภายใต้คำถามนี้จะนำไปสู่ความจริงที่ว่า หากเราเข้าใจหลักการของวิชาฮวงจุ้ยมากน้อยเพียงใด ? เราย่อมสามารถนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้ได้เท่านั้น และยิ่งถ้าเราเข้าใจหลักฮวงจุ้ยมากขึ้นเท่าใด เราก็ย่อมสามารถนำหลักฮวงจุ้ยมาใช้มากขึ้นเท่านั้น ที่สำคัญ คือ คนที่เข้าถึงแก่นแท้ของหลักฮวงจุ้ยอย่างถูกต้องจริงจัง ย่อมสามารถพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับคืนดีได้อย่างรวดเร็ว
 • ท่านให้ความสนใจในเรื่องของฮวงจุ้ยมากน้อยแค่ไหน ?
  คำตอบ ก็คือ เราให้ความสนใจกับฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนมากก็จะบังเกิดพลังฮวงจุ้ยมาก หรือ พลังฮวงจุ้ยก็จะส่งมอบความสำเร็จให้กับท่านมาก กล่าวเช่น ถ้าเรามีความตั้งใจแก้ไขพลังพิฆาต โอกาสที่จะถูกพิฆาตทำร้ายย่อมน้อยลง ในขณะเดียวกัน ถ้าเราสนใจที่จะกระตุ้นโชคและความสำเร็จ โชคลาภและความสำเร็จย่อมมาเยือนเราได้มาก
 • ท่านจริงใจกับฮวงจุ้ยมากแค่ไหน ?
  ความจริงใจ หรือความพยายามที่จะใช้หลักวิชาฮวงจุ้ยแก้ไขอาคารบ้านเรือนที่เสียหายหรือ ที่อ่อนแอให้ความเข้มแข็งกลับคืนมาก็ถือเป็นหลักฮวงจุ้ยในใจที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อ เราจริงใจกับฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยก็จริงใจกับเรา .. ในทางตรงข้าม ถ้าเราหลอกฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยก็อาจหลอกลวงเราได้ เช่นกัน (ดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่ เห็นเงินแต่เอาไม่ได้)

 • ท่านดูแลหลักวิชาฮวงจุ้ยอย่างไร ?
  คำตอบในข้อนี้ยืนยันว่า ถ้าเราดูแลหลักฮวงจุ้ยเอาไว้ตลอดเวลา ฮวงจุ้ยก็จะดูแลเรา
  ตลอดเวลาเช่นกัน เราดูแลรักษาเคล็ดฮวงจุ้ยเอาไว้อย่างถูกต้อง เคล็ดนั้นก็จะคงความศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำมาใช้ได้อย่างมั่นใจ เช่น การใช้น้ำสะอาดมาใส่น้ำพุเพื่อให้เป็นน้ำหมุนเวียน เงินทองของเราที่หมุนเวียนก็จะเป็นเงินที่สะอาด หรือ การใช้ขลุ่ยไม้ไผ่ที่ดีมาทำเคล็ดยกชี่ ก็จะช่วยให้กระแสชี่ถูกยกลอยขึ้นอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผิดกับการใช้ขลุ่ยที่ชำรุดมาทำเคล็ดซึ่งจะให้ผลที่ช้าและน้อย ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราไม่ทอดทิ้งฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยก็จะไม่ทอดทิ้งเราอย่างเด็ดขาด

สรุปความหมายของทุกคำถามได้ว่า: – พลังฮวงจุ้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถแสดงผลให้เห็นได้ในทุกสถานที่ ดังนั้น หากเรานำวิชาฮวงจุ้ยไปใช้เช่นใดเราก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาเช่นนั้นเพราะพลังฮวงจุ้ยจะผลักดันให้ทุกสรรพสิ่งที่ได้รับหรือส่งออกไปกลับคืนมาในลักษณะที่สมดุล จริงใจ และตรงไปตรงมาเสมอ

การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล ตอน1