ข้อสำคัญใน การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

0

การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หากคุณไม่เคยเคารพกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลย แล้วก็ไม่ได้เซ่นไหว้บรรพบุรุษด้วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่นับถือบูชาท่านก็ไม่มีการลงโทษ แต่สำหรับบรรพบุรุษแล้วไม่แน่ หากไร้คนเซ่นไหว้อาจจะรบกวนคนรุ่นหลังและไม่คุ้มครองดูแลลูกหลาน ดังนั้นคุณจึงควรเซ่นไหว้อุทิศบุญกุศลเพื่อให้ท่านได้อยู่เป็นสุขหลังหมดอายุขัย

ข้อสำคัญใน การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

  • ตำแหน่งที่วางป้ายบรรพบุรุษ ไม่ควรเสมอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ควรแยกต่างหาก
  • ตำแหน่งแท่นบรรพบุรุษห้ามวางอยู่ทางขวามือเทพกวนอู(ด้านที่ถือง้าว)เพราะจะทำให้วิญญาณบรรพบุรุษไม่สงบสุข
  • อัฐิของบรรพบุรุษไม่ควรนำมาวางที่แท่นบูชาในบ้าน เพราะพลังหยินแรงเกินไป ควรเก็บไว้ที่วัด
  • เวลาจุดธูปไหว้หรือใช้ของไหว้ ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วค่อยไหว้บรรพบุรุษ
  • เวลาไหว้ควรอธิฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองบรรพบุรุษด้วย เมื่อบรรพบุรุษอยู่อย่างสงบลูกหลานย่อมทำงานราบรื่นและยิ่งทำให้เจริญรุ่งเรือง

การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลาน หากบรรพบุรุษที่อยู่ในยมโลกไม่ได้รับการเซ่นไหว้,การเคารพบูชาจากลูกหลาน ย่อมส่งคลื่นไฟฟ้าออกมาชนิดหนึ่งเรียกร้องให้ลูกหลานมาเซ่นไหว้ แต่หลายคนไม่รู้สึกหรือรับรู้ เมื่อส่งสัญญานคลื่นเรียกลูกหลานหลายๆครั้งแล้วไม่ได้รับการเซ่นไหว้อุทิศบุญทำให้บรรพบุรุษไม่พอใจ คลื่นร้ายๆจึงถูกส่งออกมาบ้าง หากใครทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือติดขัดไปหมด ก็ควรสำรวจดูว่าได้เซ่นไหว้อุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบ้างหรือไม่

อ่านเพิ่ม…>> การไหว้เจ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย