ความปรารถนา 9 ประการของมนุษย์

0

ในปัจจุบันตรงกับยุคปลาย ชาตะ 8( พ.ศ. 2547 – 2567  อันเป็นยุคแห่งดินนำโชค ทำให้วิชาฮวงจุ้ยซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิน (อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่บนดิน) ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง มีผู้สนใจนำเอาหลักวิชาไปใช้ เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ในชีวิต หรืออุปสรรคและปัญหาที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่

หรือแม้แต่นำวิชาฮวงจุ้ยมาใช้เพื่อวางรากฐานให้กับชีวิตของตนเอง แล้วประสบความสำเร็จก็มีอยู่มากมายทำให้ผู้นำเอาวิชาไปใช้เกิดโชค และโอกาสในการดำเนินชีวิตที่ดีประสบความสำเร็จตามที่ตนเองปรารถนา

ในวิชาฮวงจุ้ยได้กล่าวถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ทรัพย์สินเงิน เอาว่าเป็นเพียงความปรารถนาอย่างหนึ่งของมนุษย์ เท่านั้น คนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับวิชาฮวงจุ้ย หรือ คนที่รู้จักวิชาฮวงจุ้ยอย่างผิวเผินก็มักจะคิดว่าการทำฮวงจุ้ยหรือการใช้วิชาฮวงจุ้ยเป็นไปเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยเพียงอย่างเดียว ทั้งๆที่ชีวิตของมนุษย์ยังมีความปรารถนาด้านอื่นๆอีกมากมาย และในหลักวิชาฮวงจุ้ยได้แบ่งความปรารถนาของมนุษย์ทุกคนเอาไว้

ความปรารถนา 9 ประการของมนุษย์

  1. ความปรารถนาในด้านอาชีพการงาน
  2. ความปรารถนาในด้านความรักความสัมพันธ์ คู่ครอง
  3. ความปรารถนาในด้านครอบครัว
  4. ความปรารถนาในด้านความมั่งคั่งร่ำรวย
  5. ความปรารถนาในด้านสุขภาพ
  6. ความปรารถนาในด้านผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  7. ความปรารถนาในด้านบุตร บริวาร
  8. ความปรารถนาในด้านความรู้วิสัยทัศน์
  9. ความปรารถนาในด้านชื่อเสียงและการยอมรับ

ความปรารถนามนุษย์ทั้ง 9 ประการนี้เป็นของที่อยู่คู่กับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษาทุกศาสนาและวัฒนธรรม จะแตกต่างกันก็แต่โอกาสและช่วงเวลาที่จะทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จผล ดังนั้นเราจึงไม่ความที่จะมุ่งเฉพาะการแสวงหาเงินทองจนละเลยความปรารถนาทางด้านอื่นๆ