ชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยกับชีวิตที่เป็นสุขนั้น

0

แต่ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจหลักความจริงข้อหนึ่งที่ว่า …. ชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยกับชีวิตที่เป็นสุขนั้น มันเป็นคนละเรื่องกัน คน เราเกิดมาชีวิตย่อมมีความสุขได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความมั่งคั่งร่ำรวย
และความร่ำรวยก็ใช่ว่าจะทำให้ชีวิตเป็นสุขได้เสมอไป สำหรับแก่นแท้ของการดำเนินชีวิตนั้น เราต้องท่องจำเอาไว้เสมอว่า “ ยามยากต้องอดทน ยามรุ่งต้องไม่ประมาท”

  • เพราะ ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต ล้วนต้องตกอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์ 3 ประการตามหลักธรรมชาติก็คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกาลเวลาเป็นหลัก ยกตัวอย่าง เช่น ดินหินที่แข็งแกร่ง กว่าจะรวมตัวเกิดเป็นภูเขาได้ต้องใช้เวลาอันยาวนาน ดังนั้น ขุนเขาจึงล้มยากเป็นธรรมดา ผิดกับอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในเวลาอันสั้น การทรุดตัว แตกร้าว ย่อมมีให้เห็นได้โดยไม่ยากเย็นนัก ยิ่งชีวิตของคนเราที่เริ่มจาก วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ คนแก่ ผู้เฒ่า ใช้เวลาไม่เกิน 60 ปี ก็สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ ยิ่งไปกว่านั้น การดำรงชีวิตของคนเรา ยามรุ่งเรือง เสื่อมโทรม ยามก้าวหน้า – ถดถอย โชคดี – เคราะห์ร้าย กำไร – ขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นยุคใด สมัยใดสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาหาความแน่ นอนไม่ได้

 

ในวิชาฮวงจุ้ยจึงยืนยันว่า การพบ การพลัดพราก ความผิดหวัง – สมหวัง สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์ บางครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา พอสิ้นวาสนาจำต้องแยกจากกันโดยไม่มีสิ่งใดมายับยั้งได้ แต่ก็มีบางครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งด่าทอกันทุกวันกลับครองชีวิตได้ยาวนานไม่แยกจากกัน บางครอบครัวฐานะยากจนโชคดีถูกล็อตเตอรี่ได้รับเงินรางวัล ชีวิตก็มั่งคั่งร่ำรวยทุกคนล้วนมีความสุข ในขณะที่ บางครอบครัวที่เคยมั่งคั่งร่ำรวยแต่กลับประสบปัญหายากจนลงทำให้ชีวิตที่บอบ บางเป็นทุกข์เป็นเรื่องที่สุดจะทานทน

ดังนั้นคนจีนโบราณจึงยืนยันว่า โชคดีที่เหล่านักปราชญ์ค้นพบและใช้วิชาหลักฮวงจุ้ยเป็นเครื่องมือในการควบ คุมวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างได้ผลตลอดมา และตราบใดที่วิทยาศาสตร์ยังควบคุมความทุกข์สุขของมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ได้ หลักฮวงจุ้ยก็ยังมีความจำเป็น ทั้งนี้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนจีนเชื่อกันว่าหลักวิชา ฮวงจุ้ยทำให้คนที่มั่งคั่งรักษาความร่ำรวยอย่างยืนยาว ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะดัดแปลงดวงชะตาของเหล่าผู้ทุกข์ยากให้มีโอกาสที่ จะพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยเร็วขึ้น

  • แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ว่าฮวงจุ้ยจะช่วยดัดแปลงชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นได้ก็จริง แต่ก็ไม่มีคัมภีร์เล่มใดที่อธิบายศาสตร์ฮวงจุ้ยได้อย่างชัดแจ้งทุกประการ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก ต้องการเก็บงำความลับเอาไว้เพื่อมิให้คนบางคนใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาผล ประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้ละเมิดชะตากรรมของบุคคลที่ต้องพบเจอ