ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน1

0

ตามหลักการแล้ววิชาฮวงจุ้ยเป็นหลักวิชาที่มุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมโดยการใช้บ้านเป็นตัวกลางในการหาความสอดคล้องนี้ ตามหลักการโดยทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำให้บุคคลเลือกอยู่อาศัยในบ้านที่มีทิศด้านหลังสอดคล้องกับดวงชะตาของตนเพื่อให้บ้านส่งผลเกื้อกูลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีโอกาสที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

แต่ในทางกลับกัน หากตรวจสอบด้วยวิชาฮวงจุ้ยแล้วพบว่า ดวงชะตาของคนกับบ้านที่อยู่อาศัยเกิดการขัดแย้งกันแล้วจะทำอย่างไร ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต่อไปอีกว่าวิธีการแก้ไขทำได้โดยการดัดแปลงบ้านหลังดังกล่าวให้สอดคล้องกับดวงชะตาของคนด้วยกรรมวิธีและหลักการทางวิชาฮวงจุ้ย ซึ่งหลักในการพิจารณานั้นต้องมีการแยกออกจากหลักวิชาทั่วไปเป็นรายกรณีไป

และส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่วิชาฮวงจุ้ยให้ความสนใจโดยเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่วิชาฮวงจุ้ยนำมาใช้ในการประกอบการพิจารณาก็คือ ตำแหน่งและองศาของทิศหลังบ้าน ซึ่งตามหลักวิชาฮวงจุ้ยเรียกว่าตำแหน่งทิศหลังอิง โดยการหาตำแหน่งทิศหลังอิงของบ้านนั้น เราใช้จำนวนองศาของเส้นผ่านศูนย์กลางบ้านมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งตามหลักวิชาฮวงจุ้ยลักษณะเข็มทิศ ซึ่งหมายถึงการใช้ตำแหน่งทิศและองศาในการหาความสัมพันธ์ของคนกับบ้านการจัดวางตำแหน่งมงคลพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้อยู่อาศัยได้แบ่งอาคารบ้านเรือนออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. อาคารบ้านเรือนกลุ่ม ฮวงจุ้ยตะวันออก
ซึ่งหมายถึงอาคารบ้านเรือนที่ทิศทางด้านหลังบ้านเป็นทิศ เหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศใต้

2. อาคารบ้านเรือนกลุ่ม ฮวงจุ้ยตะวันตก
หมายถึงอาคารบ้านเรือนที่ทิศทางด้านหลังบ้านเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ >> ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน2