ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน2

0

ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

โดยอาคารบ้านเรือนทุกหลังที่ปลูกสร้างอยู่บนพื้นโลกนี้ล้วนต้องสังกัดทิศใดทิศหนึ่งในจำนวน 8 ทิศดังที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้น เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยให้ความสำคัญกับตำแหน่งของทิศหลังบ้านอย่างมากในการหาความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างคนกับบ้าน

ในขณะเดียวกันเมื่อบ้านยังถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มบ้านฮวงจุ้ยตะวันออก และกลุ่มบ้านฮวงจุ้ยตะวันตก บุคคลผู้อยู่อาศัยภายในบ้านก็มีการแยกประเภทเป็นตนฮวงจุ้ยตะวันออกและคนฮวงจุ้ยตะวันตกด้วยเช่นกัน โดยการพิจารณาจากหมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ยของแต่ละคน ที่ศัพท์ภาษาจีนเรียกว่า กัวหมิง

เมื่อเราทราบว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยเป็นบ้านฮวงจุ้ยประเภทใดแล้ว(โดยการใช้เข็มทิศในการวัดหาองศาของเส้นผ่านศูนย์กลางบ้าน) เราก็มาความเข้าใจต่ออีกว่า ตำแหน่งทิศหลังอิงของบ้านแต่ละหลังจะมีธาตุประจำทิศที่บ้านหลังนั้นสังกัดอยู่ ซึ่งมีอยู่ 5ธาตุ ตามหลักวิชาเบญจธาตุดังนี้
  1. บ้านที่ทิศหลังบ้านเป็นทิศ เหนือ ตามหลักเบญจธาตุจัดเป็นบ้านที่สังกัด ธาตุน้ำ
  2. บ้านที่ทิศหลังบ้านเป็นทิศ ตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลักเบญจธาตุจัดเป็นบ้านที่สังกัด ธาตุไม้
  3. บ้านที่ทิศหลังบ้านเป็นทิศ ใต้ ตามหลักเบญจธาตุจัดเป็นบ้านที่สังกัด ธาตุไฟ
  4. บ้านที่ทิศหลังบ้านเป็นทิศ ตะวันตกเฉียงใต้และ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามหลักเบญจธาตุจัดเป็นบ้านที่สังกัด ธาตุดิน
  5. บ้านที่ทิศหลังบ้านเป็นทิศ ตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามหลักเบญจธาตุจัดเป็นบ้านที่สังกัด ธาตุโลหะ

เมื่อท่านได้ทราบถึง ธาตุประจำทิศหลังอิงของบ้านท่านแล้ว สิ่งที่ควรรู้ต่อไปก็คือหลักเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสีและการตกแต่งบ้าน ว่าอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังมีหลักการและแนวคิดในการตกแต่งบ้านให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้อย่างไร?

อ่าต่อ >>> ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน 3