ต่อเติมทาวน์เฮาส์และตึกแถวห้องมุม

0

ถ้าอยู่ทาวน์เฮาส์ห้องมุมหรือตึกแถวห้องมุม บางท่านอาจทำการต่อเติมบางส่วนยื่นออกไปจากตัวบ้าน หากเมื่อลองเขียนแผนผังบ้านลงในกระดาษก็จะเห็นว่ามีส่วนที่ยื่นออกไป จากแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงปกติ ส่วนที่ยื่นนั้นถ้าไม่มีขนาดใหญ่มากก็จะเป็นผลดี แต่ถ้ายื่นออกไปมากเกินไปจนผิดสัดส่วนก็จะเป็นโทษ ทั้งนี้มีความแตกต่างขึ้นอยู่กับทิศทางต่างๆด้วย

ต่อเติมทาวน์เฮาส์และตึกแถวห้องมุม 

 • ยื่นไปทางทิศเหนือ
  บ้านนี้จะรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และให้คุณต่อลูกชายคนกลาง
 • ยื่นไปทางทิศใต้
  ส่งผลดีทางเกียรติยศและความเคารพนับถือ และให้คุณต่อลูกคนกลาง
 • ยื่นไปทางทิศตะวันออก
  เกื้อหนุนอย่างดีในเรื่องธุรกิจการค้าและให้คุณต่อลูกชายคนโต
 • ยื่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  ส่งเสริมดวงทางการเงิน จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยดี และให้คุณต่อลูกชายคนเล็ก
 • ยื่นออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
  เกื้อหนุนการค้าประเภทส่งออก หรืองานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกล และให้คุณด้านคู่ที่ดีแก่ลูกสาวคนโต
 • ยื่นออกไปทางทิศตะวันตก
  ส่งเสริมโชคลาภและความสุขสบายใจให้คุณต่อลูกสาวคนเล็ก
 • ยื่นออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
  ส่งเสริมด้านความสมัครสมานปรองดองของคนในครอบครัวและให้คุณต่อผู้เป็นพ่อของครอบครัว
 • ยื่นออกไผทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
  กื้อหนุนด้านความเป็นระเบียบของบ้านและให้คุณต่อผู้เป็นแม่

เหล่านี้คือข้อดีของส่วนที่ยื่นออก แต่ถ้าทิศนั้นกลายเป็นส่วนที่เว้าเข้าก็จะเป็นโทษในทางตรงข้ามกัน ก็ต้องแก้เคล็ดแก้ไขโดยการตั้งกระถางต้นไม้เป็นแนวเพื่อเติมส่วนที่เว้าให้เต็ม หรือแขวนลูกแก้วคริสตัลที่มุมของส่วนที่เว้านั้น