นิสัยของคนในแต่ละธาตุตามหลักฮวงจุ้ย

0

ตามโหราศาสตร์จีน ถือว่าผู้ที่เกิดในปีนักษัตรใด ก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของธาตุปีนักษัตรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติของคนแต่ละธาตุแตกต่างไป โดยจะบ่งชี้ถึงลักษณะทางจิตใจโดยสังเขป ได้ดังนี้

 

นิสัยของคนในแต่ละธาตุตามหลักฮวงจุ้ย

 1. คนธาตุน้ำ
  (ปีหนู ปีหมู)  เป็นคนฉลาด ชอบวางแผนล่วงหน้า เปลี่ยนแปลได้ง่าย
 2. คนธาตุไม้
  (ปีเสือ ปีกระต่าย) บุคลิกเข้มแข็ง ชอบช่วยเหลือคน ไม่ชอบการควบคุม หรือ ทำงานภายใต้คำสั่งใคร (มีความเป็นผู้นำสูงมากกว่าธาตุอื่นๆ)
 3. คนธาตุไฟ
  (ปีงู ปีม้า) เป็นคนใจกว้าง พร้อมจะให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ทำให้ไม่สามารถดูแลตนเอง
 4. คนธาตุดิน
  (ปีวัว ปีมังกร ปีแพะ ปีหมา) เป็นคนใจดี รักษาคำพูด แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนใจ ได้ทุกเวลา เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไป
 5. คนธาตุทอง
  (ปีลิง ปีไก่) ใช้เงินเก่ง เป็นคนใจกว้าง กล้าหาญ ไม่ยอมรับการเสียหน้า