บ้านอับโชค

0

คนที่ไม่ตระหนักถึงอิทธิพลอันทรงอำนาจของบ้านที่มีต่อตัวพวกเขาหรือต่อครอบครัว ส่วนมากมักย้ายออกจากบ้านโชคดี เมื่อร่ำรวยมีเงินทองมากพอจะซื้อบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่า น่าอยู่กว่า ซึ่งบ้านใหม่ถ้าไม่เลือกดูฮวงจุ้ยให้ดี อาจกลายเป็นว่าย้ายออกจากบ้านโชคดีไปอยู่บ้านโชคร้ายได้ เมื่อย้ายไปอยู่แล้วจะทำให้ธุรกิจย่ำแย่และสุขภาพไม่ดี ดังนั้นจึงต้องศึกษาลักษณะของบ้านที่เราต้องการจะซื้อ

บ้านอับโชค

 • บ้านที่มีพื้นที่ตรงประตูทางเข้าแคบ
  บ้านที่มีพื้นที่หน้าประตูแคบ หรือนำหินมาตกแต่งจนทำให้พื้นที่แคบ บางบ้านนำม้าหินมาวางขวางอยู่หน้าประตู จะมีผลทำให้พลังชี่เคลื่อนไหวไม่สะดวก ผู้อยู่อาศัยในบ้านจะทำมาหากินลำบาก เงินทองไม่มีเก็บ
 • บ้านที่มีประตู หน้าต่างมากเกินไป
  บ้านลักษณะนี้จะกักเก็บพลังชี่ไม่อยู่ ถึงหาเงินได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นกัน จึงควรปิดหน้าต่างบานที่ไม่จำเป็นบ้าง หรือติดผ้าม่านจะช่วยให้บ้านกักเก็บพลังได้มากขึ้น
 • บ้านที่อยู่ติดกับซากปรักหักพังหรือที่รกร้าง
  บ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งจน เพราะมีบ่อเกิดแห่งพลังไม่ดี ถ้าพลังร้ายเข้าบ้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยและประสาทหลอนได้ 
 • บ้านที่อยู่ใต้สะพาน
  ไม่ควรซื้อบ้านลักษณะนี้ เพราะพลังชี่นั้นจะถูลดทอนลงไปจากสะพาน แต่ถ้าอยู่มาก่อนที่จะมีสะพานต้องไม่ปล่อยให้บ้านมืดและเงียบ ต้องเปิดไฟหรือทำบ้านให้สว่าง เพราะถ้ายิ่งมืด ยิ่งทำให้อยู่แล้วยากจน

 • บ้านที่แวดล้อมไปด้วยขยะและน้ำเสีย
  ลักษณะนี้มีผลเสียอย่างมาก การที่พลังชี่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกสิ่งรอบข้างต้องสะอาด ขยะหรือน้ำเสียจะทำให้พลังชี่หดหาย 
 • บ้านที่เปิดประตูหน้าแล้วเจอส้วมหรือบันได
  พลังชี่ที่ดีเมื่อเจอห้องน้ำจะทำให้พลังหดหาย หรือเมื่อพลังชี่เจอบันไดที่ทอดลงมา ตัวบันไดจะผลักพลังออกไปจากบ้าน ทำให้บ้านไม่ได้รับพลังที่ดี ถ้าหลีกเลี่ยงบ้านลักษณะนี้ไม่ได้ ให้หาฉากมาวางกั้น ห้องน้ำหรือบันได
 • บ้านที่ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกัน
  บ้านแบบนี้จะเก็บกักพลังชี่ที่ดีไม่ได้ เงินเข้าแล้วต้องจ่ายหมด สร้างฐานะได้ยาก ควรหาฉากมาวางกั้น หรือย้ายประตูหลังบ้านเสีย