ประตูหน้าบ้าน ถูกข่มพิฆาตโชคลาภไม่มาเยือน

0

ในวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่า “ ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ และตำแหน่งแจกจ่ายพลัง ที่ถูกข่มพิฆาตจะทำให้โชคลาภไม่มาเยือน คนในบ้านดำเนินชีวิตอย่างติดขัดไม่ราบรื่น สะสมเงินทองไม่ได้ ที่สำคัญคือลักษณะการข่มพิฆาตบางอย่างดูได้จากสายตา ลักษณะการข่มพิฆาตบางอย่างตรวจสอบได้จากเข็มทิศ ลักษณะการข่มพิฆาตบางอย่างตรวจสอบได้จากกาลเวลา

การข่มพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ยลักษณะรูปลักษณ์
หมายถึงการข่มพิฆาตที่มองเห็นได้ด้วยสายตาและในวิชาฮวงจุ้ยทักทายว่าลักษณะพิฆาตดังกล่าว นอกจากจะทำให้ห่างไกลโชคลาภแล้วจะนำเอาความเสียหาย ความสูญเสียมาให้คนในบ้านได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทางรถที่พุ่งพิฆาตเข้ามา ทางด้านหน้าของอาคารบ้านเรือน ในตำแหน่งที่ตรงกับประตูหน้านอกจากจะทำให้โชคลาภไม่เข้าบ้านแล้ว คนในบ้านยังต้องระวังอุบัติเหตุเอาไว้ให้มาก หรือห้องน้ำชั้นบนกดทับโถงรุ่งโรจน์ชั้นล่างลักษณะเช่นนี้ในวิชาฮวงจุ้ย กล่าวไว้ว่า พลังอัปมงคลกดทับพลังแห่งโชคลาภและความสำเร็จ จะส่งผลกระทบทำให้คนในบ้านขาดความรอบคอบ จะคิดจะทำสิ่งใดเอาแต่ใจ

การข่มพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ยเข็มทิศ
หมายถึงการข่มพิฆาตตามหลักของทิศโดยพิจารณาจากธาตุประจำทิศ ยกตัวอย่างเช่น บ้านบางหลังตั้งเตาไฟสำหรับประกอบอาหารเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาคารบ้านเรือน จะทำให้คนในบ้านต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟ เช่น ถูกไฟลวก ไฟไหม้บ้าน หรือมีคดีความถูกฟ้องร้อง มีอุบัติเหตุ

การข่มพิฆาตตามหลักฮวงจุ้ยกาลเวลา
หมายถึง ระยะเวลาที่หลักวิชาฮวงจุ้ยกำหนดห้ามเคลื่อนไหวหรือห้ามดำเนินการใดๆ ทั้งนี้ เพราะจะส่งผลกระทบในทางร้าย ซึ่งมีอยู่ทั้งในตัวคนและอาคารบ้านเรือน ยกตัวอย่างเช่นคนที่เกิดในปีราศีปะทะชงกับไท้ส่วยประจำปี ในวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนห้ามดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็น ห้ามเปิดป้าย ห้ามแต่งงาน ห้ามย้ายบ้าน ห้ามซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพราะจะนำเอาความเดือดร้อนมาให้ เช่น ในปี 2553 คนที่เกิดราศีปีลิงไม่ควรซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือย้ายบ้าน เป็นต้น

อ่านต่อ.. การจัดบ้านให้ต้อนรับโชคตามหลักวิชาฮวงจุ้ย
ตอนที่ 1. ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ รับโชคลาภ
ตอนที่ 2. ประตูหน้าบ้าน ถูกข่มพิฆาตโชคลาภไม่มาเยือน
ตอนที่ 3. ตำแหน่งมงคลและอัปมงคลภายในบ้าน