ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ รับโชคลาภ

0

สำหรับการตรวจสอบฮวงจุ้ยของประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์และตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน ให้อยู่ในลักษณะที่ดีมีความสะอาด สว่าง เรียบร้อย สมดุลตลอดเวลานั้น มีรายละเอียดของข้อปฏิบัติในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ :-

ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์
และตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน
จะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องตามลักษณะวิชาฮวงจุ้ยรูปลักษณ์ กล่าวคือ มีความสมดุล ความใกล้ไกล กว้างแคบ สูงต่ำ ความสมบูรณ์สมดุลสอดคล้องกันของตำแหน่งทั้งสาม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามหน้าที่ของแต่ละอย่างดังนี้

 • ประตูหน้าต้องมีความมั่นคงแข็งแรง
  และถ้าหากเป็นประตูของบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว ลักษณะประตูบ้านสมควรที่จะเป็นประตูบานทึบที่ทำด้วยไม้มีลวดลายสวยงามไม่ขัดแย้งกับธาตุและทิศหน้าบ้าน เวลาใช้งานเปิดให้บานประตูมีลักษณะที่เปิดเข้าด้านในบ้าน มีกลอน กุญแจ มือจับที่ดีมีความสมบูรณ์ไม่ชำรุดบกพร่อง สามารถใช้งานได้ดีโดยไม่ฝืด ติดขัด หรือเกิดเสียงดังขณะใช้งาน ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นในการต้อนรับโชคลาภและความสำเร็จ ไปพร้อมๆกับการมีลักษณะของการปกป้องคุ้มครองที่ดี
  ส่วนบานประตูที่มีลักษณะและรูปลักษณ์ขัดแย้งกับหลักวิชาฮวงจุ้ยนั้น ผู้รอบรู้แนะนำว่าประตูบานนั้นจะไม่สามารถต้อนรับโชคลาภได้ หากขาดลักษณะของการปกป้องคุ้มครองที่ดี นำมาแต่ความเสื่อมเสีย เป็นประตูที่ไม่สามารถเก็บกักพลังมงคลแห่งโชคลาภได้ ยกตัวอย่างเช่น ประตูบ้านที่เปิดยาก มือจับ กลอนประตู เก่าแก่และชำรุด ขาดลักษณะที่ดีในการต้อนรับโชค ประตูบ้านที่บานชำรุด แตกร้าว มีร่องรูแสงผ่านได้ หรือบานที่ปิดแล้วไม่สนิทมีช่องแสงผ่านได้ ทำให้ขาดลักษณะการปกป้องคุ้มครองที่ดี ประตูหน้าที่ตั้งตรงกับประตูหลัง บานหน้าต่าง ช่องแสง เป็นประตูที่เก็บกักพลังมงคลไม่ได้ ทำให้คนในบ้านสะสมเงินทองไม่ได้ ทำให้ร่ำรวยได้ยากลำบาก
 • โถงรุ่งโรจน์
  หมายถึง ตำแหน่งพื้นที่บริเวณลานโล่งเมื่อก้าวพ้นแนวประตูหน้าบ้านเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งสมควรเป็นพื้นที่ราบเรียบ (ไม่ควรเล่นระดับ) มีขนาดสอดคล้องกับพื้นที่(อาคารใหญ่ สมควรมีห้องโถงขนาดใหญ่)มีแสงสว่างที่พอเพียง มีความสะอาด สามารถตั้งวางโต๊ะเก้าอี้ อีกทั้ง สามารถทำการตกแต่งหรือประดับด้วยเครื่องเรือน รูปภาพและสิ่งต่างๆ ให้สวยงามได้อย่างกว้างขวางตามที่ต้องการ แต่ที่สำคัญคือ ต้องไม่ทำให้โถงรุ่งโรจน์เสื่อมเสียสภาพที่ดีของการต้อนรับโชค เช่นตั้งวางกระจกเงาเอาไว้ตรงกับประตูทางเข้า เพราะหมายถึงการผลักดันโชคลาภให้กลับออกไป ตั้งวางอาวุธเอาไว้ในโถงรุ่งโรจน์เพราะจะทำลายพลังมงคลที่เคลื่อนตัวเข้ามา
 • ตำแหน่งศูนย์กลางบ้าน
  หมายถึง พื้นที่บริเวณกึ่งกลางอาคารบ้านเรือน ซึ่งควรจัดเป็นพื้นที่ ที่ราบเรียบ โล่งว่าง กว้าง สะอาด มีแสงสว่างที่พอเพียง พื้นที่ในตำแหน่งศูนย์กลางบ้านทุกหลังไม่ควรมีระดับที่ต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียง และไม่ควรเป็นหลุมเป็นบ่อ อีกทั้งไม่ควรกั้นเป็นห้องโดยเฉพาะห้องเก็บของ ทั้งนี้เพราะห้องเก็บของเป็นที่สะสมปราณนิ่ง ส่งผลให้การทำหน้าที่แจกจ่ายพลังมงคลของตำแหน่งศูนย์กลางบ้านด้อยประสิทธิ์ภาพลง และที่สำคัญคือพื้นที่กลางบ้านไม่ควรเป็นที่ตั้งของห้องน้ำห้องส้วม ห้องครัว ทั้งนี้ เพราะจะทำให้การระบายปราณโสโครกของห้องน้ำ ห้องส้วม ปราณไฟของห้องครัวให้ออกไปสู่ภายนอกอาคารบ้านเรือนเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วลักษณะดังกล่าว ยังส่งผลให้เกิดความเลวร้ายให้กับสุขภาพของคนในบ้านอีกด้วย

ข้อกำหนดของวิชาฮวงจุ้ยลักษณะรูปลักษณ์ ให้รวมความไปถึงการติดตั้ง หรือการจัดวางพื้นที่ใช้สอยหรือการวางสิ่งต่างๆ ขัดแย้งกับหลักวิชาฮวงจุ้ยด้วย เช่น ห้องน้ำชั้นบนตั้งอยู่เหนือประตูหน้าบ้านถือว่าผิดฮวงจุ้ยรูปลักษณ์ที่ดี หรือตั้งน้ำเอาไว้ด้านขวามือของประตูจะกระตุ้นพลังเสือขาวให้แสดงผล หรือการตั้งน้ำเอาไว้ทั้งทางด้านซ้ายมือและขวามือ ของประตูหน้าตามฮวงจุ้ยรูปลักษณ์เรียกว่า หยดน้ำตา นำมาซึ่งความทุกข์ความเศร้าและเสียใจ การวางก้อนหิน หรือตั้งถังขยะเอาไว้ในตำแหน่งที่ประจันประตูหน้าบ้าน ที่กล่าวมาทั้งหมดถือว่าทำให้ฮวงจุ้ยลักษณะรูปลักษณ์ได้รับความเสียหาย

อ่านต่อ.. การจัดบ้านให้ต้อนรับโชคตามหลักวิชาฮวงจุ้ย
ตอนที่ 1. ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ รับโชคลาภ
ตอนที่ 2. ประตูหน้าบ้าน ถูกข่มพิฆาตโชคลาภไม่มาเยือน
ตอนที่ 3. ตำแหน่งมงคลและอัปมงคลภายในบ้าน