ปัญหาที่ทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเสียหาย 2

1

สำหรับสิ่งที่รบกวนฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อนบ้าน
หมายถึง คนที่อยู่อาศัยในบริเวณบ้านของเรา ในละแวกเดียวกันทั้งอาคารบ้านเรือนด้านข้างซ้าย ขวา ด้านหน้า และด้านหลัง เท่าที่สามารถก่อให้เกิดสิ่งที่ดี หรือ สิ่งที่ทำให้ฮวงจุ้ยเสียหายได้ เช่น – เพื่อนบ้านอยู่ติดกัน ต่อเติมอาคารจนบังทิศทางลม และทำให้ขาดความสวยงาม

  • เพื่อนบ้านอยู่ไกลออกไปแต่เลี้ยงหมูจำนวนมากอาจถูกพิฆาตกลิ่น
  • ถูกหลังคาเพื่อนบ้านพุ่งเล็งทำร้าย เป็นต้น

2. โรงเรียน
หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีชี่หยางจำนวนมาก เพราะเนื่องจากการมีเด็กจำนวนมากมาอยู่รวมตัวกัน อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน จะทำให้พลังขาดความสมดุล ยามที่โรงเรียนเปิด ชี่หยางจำนวนมากจะมารวมตัว แต่ยามที่โรงเรียนปิดเทอมจะขาดแคลนชี่หยาง ลักษณะเช่นนี้ในวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่าจะทำให้ระดับของพลังชี่ขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลกระทบกับสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยใกล้โรงเรียน

3. หัวจ่ายน้ำดับเพลิง
หมายถึง ลักษณะของชี่ฉุกเฉินที่จะนำเอาเหตุด่วน – เหตุร้ายมาสู่คนในบ้านที่ประตูหน้าบ้านตั้งตรงกับหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ เพราะผู้รอบรู้ทักทายว่า ..จะนำเอาพลังร้ายมาให้อาคารบ้านเรือนที่ถูกมันข่มพิฆาต โดยอาจถูกขโมยขึ้นบ้าน น้อยที่สุด ก็คือ คนในบ้านจะเกิดการเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำ

4. เสาไฟฟ้าแรงสูง
หมายถึง โครงสร้างที่ตั้งรับเพื่อยกหรือเกี่ยวสายไฟให้พาดผ่าน ถือเป็นสิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายอย่างมากเมื่อแนวของมันพาดผ่านบ้าน หรือบ้านที่ปลูกสร้างอยู่ในแนวทางที่เสาไฟฟ้าแรงสูงนี้พาดผ่าน ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยถือว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่ในรัศมี 100 เมตรย่อมส่งผลกระทบกับอาคารบ้านเรือน

5. ช่องลม
หมายถึง ช่องหรือซอกระหว่างอาคารที่เรียกว่า “ เทียนจ่านซา” หรือ พิฆาตฟ้าผ่าผู้รอบรู้กล่าวไว้ว่า …. เมื่อลมพัดผ่านเทียนจ่านซาจะถูกบีบให้แหลมคมพุ่งเล็งอย่างดุดัน ถ้าตรงกับอาคารบ้านเรือนหลังใดก็จะนำเอาความเจ็บป่วยมาให้ เช่น

  • กระทบถูกทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้อยู่อาศัยในบ้านจะได้รับบาดเจ็บที่ขา
  • ถ้ากระทบถูกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อยู่อาศัยในบ้านจะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลัง เป็นต้น

6. ทางยกระดับที่มีลักษณะเป็นโค้งเชือดเฉือน
หมายถึง ทางยกระดับที่โค้งพิฆาตที่เรียกกันว่า “ อวนเตาซา “ หรือ ซา ที่เป็นมีดโค้ง ซึ่งในวิชาฮวงจุ้ยถือเป็นลักษณะแวดล้อมที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงและแก้ไขยาก ดังนั้น จึงต้องพยายามหาทางหลีกเลี่ยงทำเลลักษณะเช่นนี้ให้มาก

7. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งรับถนนรูปตัวที
จะทำให้ผู้ที่พำนักอยู่ในอาคารบ้านเรือนได้รับพลังพิฆาต โดยทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ ผู้รอบรู้ยังตักเตือนว่า การถูกพิฆาตในลักษณะเช่นนี้ จะทำให้ฮวงจุ้ยของเคหสถานเสียหาย ให้ระมัดระวังช่วงที่ดวงชะตาตกต่ำพลังพิฆาตจะชักนำคนในบ้านไปสู่การมี อุบัติเหตุได้ อีกด้วย

8. อาคารบ้านเรือนที่หลังบ้าน มีลักษณะที่ตั้งรับถนนรูปตัวทีคล้ายกับมีมีดปักอยู่บริเวณกลางหลัง
ซึ่งจะทำ ใหผู้ที่พำนักอยู่บ้าน ถูกหักหลัง ถูกนินทาว่าร้ายลับหลัง ลักษณะการพิฆาตเช่นนี้ ….. ในวิชาฮวงจุ้ยตักเตือนว่า ….แม้จะทำงานหนักมาก ไม่ว่าจะขยันขันแข็งมากเพียงใดก็ตาม โอกาสที่จะประสบความ สำเร็จมักมีน้อย หรือ ความโชคดีมักถูกทำลายไปก่อนที่จะได้รับ ทั้งนี้เพราะตำแหน่งเต่าดำถูดพิฆาตอำนาจบารมีอ่อนแอ สะสมเงินทองไม่ได้ นอกจากนี้ ยังตักเตือนว่า …… ในช่วงที่ดวงชะตาตกต่ำให้ระมัดระวังอุบัติเหตุเอาไว้ให้มาก

9. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่มุมนอกของถนนรูปตัวแอล
ในวิชาฮวงจุ้ยเคหสถานทักทายว่าลักษณะดังกล่าว เหมือนถูกพิฆาตเชือดเฉือน ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้โชคลาภของคนในบ้านถูกทำลายและนอกจากโชคลาภไม่มาเยือน แล้ว ลักษณะของฮวงจุ้ยเคหสถานที่เสียหายเช่นนี้ จะชักนำอุบัติเหตุมาให้คนในบ้าน อีกด้วย

10. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่มุมในของถนนรูปตัวแอล
ในวิชาฮวงจุ้ยเคหสถานทักทายว่าลักษณะดังกล่าว เหมือนถูกคมเคียวพิฆาต ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้โชคลาภของคนในบ้านถูกทำลายโดยผู้พำนักจะดึงดูดผู้คน ที่เดือดเนื้อร้อนใจให้มาหาอย่างไม่หยุดหย่อน

11. อาคารบ้านเรือนที่ตั้งตรงกับส่วนต่อเติมของบ้านตรงข้าม
ในวิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน ทักทายว่า …. ถ้าส่วนต่อเติมของบ้านตรงข้ามพุ่งตรงมาที่ประตูหลัก พลังพิฆาตที่พุ่งตรงมา ….. จะส่งผลกระทบต่อหัวใจของคนในบ้าน

12. บ้านเรือนที่ตั้งตรงกับอาคารขนาดใหญ่
ถ้าอยู่ในลักษณะของการข่มพิฆาต ในวิชา ฮวงจุ้ยเคหสถานทักทายว่า ….. ผู้พำนักในบ้านมักตกเป็นเหยื่อของคนหลอกลวง

13. ในวิชาฮวงจุ้ยถือว่า ….
ด้านหน้าของอาคารบ้านเรือนควรมีลักษณะเป็นหยาง ซึ่ง หมาย ถึง ความสว่าง มีการเคลื่อนไหว และส่วนด้านหลังบ้านควรมีลักษณะเป็นหยิน ซึ่งหมายถึง ความสงบ หนักแน่น ดังนั้น พลังที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อาคารบ้านเรือนทางด้านหลังอาคาร หรือการเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ทางด้านหลังบ้าน จึงเป็นลักษณะที่ไม่สู้ดีในทางฮวงจุ้ย ดังนั้น ถนนหนทาง ลำน้ำ บ่อน้ำ บ่อปลา ชิงช้า กังหัน ซึ่งอยู่ทาง ด้านหน้าบ้าน จึงเป็นมงคลมากกว่าทางด้านหลังบ้าน ข้อสำคัญคือ ผลในทางกลับกัน อาคารบ้านเรือนที่ด้านหลังบ้านมีการเคลื่อนไหวก็จะให้ผลร้ายได้มาก เช่นกัน คือ

  • ด้านหลังบ้านมีถนนพุ่งชน ลักษณะเช่นนี้ผู้รอบรู้ทักทายว่า …. การมีถนนผ่านด้านหลังจะทำให้คนในบ้านขาดความมั่นคง อาจถูกนินทาว่าร้ายลับหลัง คนในบ้านขาดความสามัคคีแล้ว ถ้าถนนนั้นพุ่งเข้าชนด้านหลังด้วย ในวิชาฮวงจุ้ยถือว่า …. ทิศที่ตั้งของอาคารบ้านเรือน หมายถึง ทิศหลังอิงของบ้าน และเมื่อตำแหน่งที่ตั้งถูกทำลายให้ระวังคนในบ้านที่มีอายุมากที่สุด จะได้รับบาดเจ็บ ถูกผ่าตัด หรือถูกทำร้ายร่างกาย ถูกลูกหลงเอาไว้ให้มาก
  • ด้านหลังบ้านมีการก่อสร้าง ผู้รอบรู้ทักทายว่า จะทำให้พลังเต่าดำของอาคารบ้านเรือนของเราถูกรบกวนและชี่หยินกระจายตัว นอกจาก จะทำให้พลังแห่งการปกป้องคุ้มครองอ่อนแอซึ่งหมายถึงจะทำให้คนในบ้านมี อันตราย ทำให้ต้องเสียเงินเสียทองโดยไม่จำเป็นแล้ว ถ้าบังเอิญตำแหน่งหลังบ้านมีดาวอัปมงคลหมายเลข 5 ประทับอยู่ หรือเป็นตำแหน่งไตรพิฆาตเล็งหลังด้วยแล้ว คนในบ้านก็จะได้รับผลกระทบร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ ถ้าอาคารที่สร้างขึ้นมีลักษณะข่มพิฆาต เช่น พิฆาตค้ำหัว พิฆาตซอกอากาศ หรือถูกเหลี่ยมมุมพิฆาตคนในบ้านก็จะได้รับความเดือดร้อนอย่างยาวนานอีกด้วย สำหรับ อันตรายที่จะได้รับในเรื่องของการก่อสร้างก็ขึ้นอยู่กับขนาดเล็กใหญ่ ความใกล้ไกล ระยะเวลาที่ทำการก่อสร้าง
  • ด้านหลังบ้านมีทางน้ำ บ่อน้ำ ทะเลสาบ ผู้รอบรู้ทักทายว่า …. ถ้าโครงสร้างน้ำมีขนาดใหญ่มากเกินไป …. จะส่งผลทำให้คนในบ้านเกิดการเข้าใจผิด หรือ ผิดใจกัน ทั้งนี้ เพราะพลังหยางเคลื่อนตัวเข้ากระทบด้านหลัง

สำหรับสิ่งที่ กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคกับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหรือสภาพแวดล้อมที่ถูกพุ่งเล็งพิฆาต ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของอาคารบ้านเรือนรอบข้างหรือการเปลี่ยนแปลงจากภายใน อาคารบ้านเรือนของเราเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญที่ควรได้รับการ ปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในลักษณะที่ดีเพื่อความผาสุขลัความราบรื่นในการดำเนิน ชีวิต

อ่าน ปัญหาที่ทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเสียหาย ตอน 1