พื้นที่หน้าบ้าน ลานรับโชค ตอนที่ 1

0

บ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยได้กว้างขวางและเป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัวและมีลักษณะรูปทรงที่สวยงาม มีสวนหน้าบ้านหรือที่หลายคนเรียกว่า ลานหน้าบ้านซึ่งหมายถึง บริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้าน ซึ่งคนส่วนใหญ่มักนิยมเว้นพื้นที่โล่งว่างกว้างกว่าส่วนอื่นเอาไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อจัดสวนและปลูกต้นไม้ ให้สวยงามตามที่ตนเองได้จินตนาการไว้ ในขณะที่บางคนอาศัยอยู่ในทาวเฮ้าส์ หรือ ตึกแถว บริเวณลานหน้าบ้านที่เชื่อมต่อระหว่างถนนกับตัวบ้านก็จะมีขนาดพื้นที่ที่เล็กลง คนกลุ่มนี้ก็มักจะปลูกไม้กระถางเอาไว้แทนการจัดสวนเพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงามให้กับพื้นที่

          พื้นที่บริเวณลานหน้าบ้านจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อบ้านในวิชาฮวงจุ้ย ถึงขนาดเรียกขานพื้นที่บริเวณนี้ว่าเป็น ลานรับโชค เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยถือว่าลานหน้าบ้านเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านกับโลกภายนอกหรือความเป็นส่วนตัวของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม

          ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่า ลานหน้าบ้านทำหน้าที่ในการรวบรวมพลังมงคล หรือที่เรียกกันว่า พลังชี่ ซึ่งพลังชี่นี้เป็นหมายถึงพลังงานจักรวาลหรือที่คนจีนเรียกว่าลมหายใจมังกร หรือปราณมงคล พลังชี่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในสภาพแวดล้อมและพลังชี่มงคลมักจะเคลื่อนตัวในลักษณะที่อ้อมค้อมอ้อยอิ่ง ในขณะเดียวกันพลังชี่มงคลก็สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังซา หรือ ชี่อัปมงคลได้หากได้รับการส่งเสริมจากสภาพแวดล้อมเช่น หน้าบ้านมีถนนที่พุ่งตรงเข้าสู่อาคารบ้านเรือน หรือถูกบีบคั้นจากการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านทำให้มีช่องทางหรือ ทางเดินที่เล็กคับแคบและเป็นเส้นตรงฯลฯซึ่งพลังซา นี้มักจะนำผลในทางร้ายให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน

           ดังนั้นลานหน้าบ้านจึงมีหน้าที่ในการเก็บงำและรวบรวมพลังปราณมงคลที่มักจะกระจายตัวอยู่ทุกหนแห่งจากสภาพแวดล้อม ให้มาพักรวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าบ้าน ก่อนที่พลังมงคลเหล่านั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อาคารบ้านเรือนเพื่ออำนวยผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน

             จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ลานหน้าบ้านมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความเจริญรุ่งเรืองของผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน ดังนั้นไม่ว่าลานหน้าบ้านของเราจะมีขนาดที่เล็กหรือใหญ่ จะมีสวนสวยหรือไม่ก็ตาม ที่สำคัญที่สุดคือ เราควรจัดลานหน้าบ้านนั้นมีความโล่ง กว้าง มีแสงสว่างที่พอเหมาะ ไม่มีลมพัดแรงมีความสะอาด และ จัดวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะช่วยชักนำความเป็นมงคลให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ ในขณะที่บ้านบางหลังที่เปิดบริเวณหน้าบ้านเป็นร้านขายของ ก็สมควรที่จะเว้นพื้นที่ของโถงบริเวณลานหน้าบ้านเอาไว้ ไม่ตั้งของระเกะระกะจนเต็มพื้นที่หลักสังเกตก็คือการเดินเข้าออกได้อย่างสะดวกไม่สะดุดหรือเดินชนข้าวของสินค้าที่ตั้งวางเอาไว้ ในขณะที่บ้านบางหลังลานหน้าบ้านใช้เป็นพื้นที่ในการจอดรถ ก็สมควรจอดให้ชิดด้านใดด้านหนึ่ง และที่สำคัญไม่ควรจอดรถขวางหรือบังประตูทางเข้าบ้าน

            และยิ่งไปว่านั้นก็คือเราต้องดูแลลานหน้าบ้านให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงามไม่ทรุดตัวแตกร้าว เพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยกล่าวไว้ว่าหากลานหน้าบ้านเกิดการทรุดตัวแตกร้าว ย่อมหมายถึงสัญญาณร้ายของเหตุเภทภัย ที่กำลังจะคุกคามเจ้าบ้านและสมาชิกผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านอย่างคาดไม่ถึงโดยเฉพาะในเรื่องของภัยจากคดีความ การถูกฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาล และ ปัญหาการติดขัดทางด้านการเงินและหากบริเวณลานหน้าบ้านมีลมพัดแรงมากจนเกินไป ก็จะส่งผลให้เกิดผลเสียหายทางด้านธุรกิจการค้า และการเงิน หรือเห็นโอกาสแต่ไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได้

            สำหรับในเรื่องของการเสริมความมงคลให้กับพื้นที่บริเวณลานหน้าบ้าน หากจากจะจัดลานหน้าบ้านนั้นมีความโล่ง กว้าง ว่าง มีความสะอาด และ จัดวางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮวงจุ้ยยังแนะนำว่า “ บริเวณหน้าบ้าน โดยเริ่มจากบริเวณประตูรั้วไปจนถึงบริเวณประตูหน้าบ้าน ควรมีพื้นที่โล่งว่างไม่มากก็น้อย จึงจะเป็นมงคลและถูกต้องตามหลักตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้พลังมงคลจากภายนอกได้มีโอกาสมารวมตัวกัน ก่อนที่จะเคลื่อนตัวผ่านประตูหน้าบ้านเพื่อเข้าสู่อาคารบ้านเรือน และถ้าบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณนี้หาก มีการติดตั้งโคมไฟที่สวยงาม ให้แสงสว่างที่พอเหมาะพอควรเอาไว้ด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นมงคลและทำให้พลังที่ดีมารวมตัวกันมากขึ้น”

พื้นที่หน้าบ้าน ลานรับโชค ตอนที่ 2 (ต่อ)