ราศีปีเกิดกับธาตุ ตามฮวงจุ้ย

0

อาชีพการงานและร่วมหุ้นลงทุนทำธุรกิจคนทั่วไปมักจะคิดว่างานใดที่ตนเองชอบ หรือถนัด ทำแล้วมีรายได้ดี สามารถเจริญก้าวหน้าเติบโตทางธุรกิจประเภทนั้นๆได้ ส่วนการเลือกผู้ร่วมหุนลงทุนก็มักจะคิดถึงเพียงความสนิทสนม ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเป็นหลักในการมาร่วมกันทำธุรกิจการค้า

แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพไม่ตรงกับความรู้ที่เรียนมา งานหรืออาชีพที่ทำอยู่ไม่ประสบผลสำเร็จเจริญก้าวหน้า มีปัญหาขัดแย้งกันระหว่างผู้ร่วมหุ้นลงทุน ส่งผลเสียหายต่างๆนานาทั้งบั่นทอนสุขภาพและกำลังใจ คนจำนวนไม่น้อยเมื่อประสบปัญหาเหล่านี้ก็พยายามค้นหาทางออกและทางแก้ไข

เมื่อประสบปัญหาเหล่านี้คนส่วนใหญ่ก็มักแสวงหาข้อมูลและปรึกษาผู้รอบรู้เพื่อหาหนทางแก้ไขและศาสตร์แขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันก็คือศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยผู้รอบรู้หลักฮวงจุ้ยได้แนะนำ ให้ใช้หลักเบญจธาตุเสริมสร้างความเป็นมงคล ในขณะเดียวกัน ก็ให้ใช้หลักเบญจธาตุทอนความอัปมงคลด้วย ดังนั้น หลักเบญจธาตุจึงมีความสำคัญอย่างมากในวิชาฮวงจุ้ยที่ผู้เรียนรู้จะต้องพยายามทำความเข้าใจให้มาก กล่าวเช่น

ราศีปีเกิดกับธาตุ ตามฮวงจุ้ย

เบญจธาตุ หมายถึง ธาตุจำนวนห้าอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุโลหะ และธาตุน้ำ โดยที่ธาตุแต่ละอย่างแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากธาตุอื่นๆ และในวิชาฮวงจุ้ยถือว่าคนทุกคนจะมีธาตุหนึ่ง – ธาตุใดครองตน ตามที่เรียกกันว่า ธาตุประจำตัว โดยตรวจสอบได้จากนักษัตรปีเกิด ดังต่อไปนี้

 

ลำดับ

ที่

ปี

นักษัตร

ธาตุ

ประจำปีนักษัตร

1

ปีหนู

ธาตุน้ำ

2

ปีวัว

ธาตุดิน

3

ปีเสือ

ธาตุไม้

4

ปีกระต่าย

ธาตุไม้

5

ปีมังกร

ธาตุดิน

6

ปีงู

ธาตุไฟ

7

ปีม้า

ธาตุไฟ

8

ปีแพะ

ธาตุดิน

9

ปีลิง

ธาตุโลหะ

10

ปีไก่

ธาตุโลหะ

11

ปีหมา

ธาตุดิน

12

ปีหมู

ธาตุน้ำ