ฤกษ์และหลักการไหว้เทพเจ้าโชคลาภ2557

1

ฤกษ์และหลักการไหว้เทพเจ้าโชคลาภ 2557
ฤกษ์กลางคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557
เวลา 23.11 น. ห้ามปี วอก ชวด เถาะ ขึ้นธูปคนแรก (ใช้ธูป 12 ดอก)
ถ้าจำเป็นต้องเลื่อน  ให้ไปใช้ฤกษ์เวลา 03.03 น. (ตีสาม สามนาที)

ตั้งโต๊ะหลักหันไปทาง ทิศใต้  
เพื่ออัญเชิญ  เทพเจ้าโชคลาภ เทพเจ้าสิริมงคล เทพเจ้าอุปถัมภ์ ประทานพร

ปีนี้ เทพเจ้าโชคลาภ มาทางทิศใต้  
เทพเจ้าสิริมงคล มาทางทิศใต้
เทพเจ้าอุปถัมภ์ ประทานพร  มาทางทิศตะวันออก

กรณีพื้นที่จำกัด ตั้งโต๊ะไหว้หันออกหน้าบ้าน
จุดธูปไหว้ไปทางทิศใต้  เพื่ออัญเชิญเทพ ฯ
เปิดประตูหน้าบ้าน ปิดประตูหลังบ้าน ( ไหว้บนดาดฟ้าก็ได้ )

ห้ามกวาดบ้านจนถึงวันเปิดงาน ( ถูบ้านได้)
ฤกษ์เปิดงาน ชิวสี่  วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
เอาชุดไหว้เจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองสถาพร
การงานราบรื่น มั่งมี ศรีสุข โชคลาภวาสนาไม่ขาดสาย

เครื่องไหว้ในพิธี

 1.  รูปปั้น หรือรูปภาพ องค์เทพ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย ( ถ้าไม่มี ให้ไหว้ขึ้นธูปทางทิศใต้  )
 2. แก้วใส่ข้าวสาร หรือกระถางธูป มีกิมฮวยปัก 1 คู่ ติดการดาษแดง หรืออั้งติ๋ว
 3. แจกันดอกไม้ 1 คู่
 4. เชิงเทียน พร้อมเทียนสีแดง 1 คู่
 5. น้ำชา 5 ถ้วย
 6. ถั่วเขียว 1จาน – ถั่วแดง 1จาน – ส้ม 8 ลูก(ใส่ถาด)
 7. เจไฉ่ 5 อย่าง – ผลไม้ 5 อย่าง
 8. สาคูต้มสุกน้ำเชื่อม หรือ อี๊ 5ถ้วย
 9. น้ำใส่ยอดทับทิม 5 ยอด 1 ขัน หรือ 1 แก้ว (เพื่อใช้พรมตัวและบ้าน)
 10. หนังสืออัญเชิญ พร้อมคำอธิษฐานขอพร สีูแดง และเขียว
 11. ซองอั่งเปา
 12.  อย่างอื่นเพิ่มเติมตามใจ เช่น ชุดเครื่องไหว้ เมื่อไหว้ธูปได้ครึ่งดอกเอาเครื่องกระดาษไปเผา
 13. ขนมหวาน 3 อย่าง เช่น ขนมเข่ง ฮวดก้วย ขนมชั้น
 14. กระดาษทอง (ตั่วกิม) 13 แผ่น และ กระดาษไหว้เจ้า (หงิงเตี่ย) 13 คู่
 15. อย่างอื่นเพิ่มเติมตามใจ เช่น ชุดเครื่องไหว้ เวลาไหว้ กล่าวคำอธิษฐานบอกชื่อ(แซ่) นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ และที่อยู่ ของผู้ทำการไหว้ขอพร หรือเขียนรายละเอียดบุคคลที่ขอพรใส่ในกระดาษให้เรียบร้อยแล้ววางเอาไว้ในถาดเครื่องการดาษจะได้ไม่ตกหล่น สมาชิกทุกท่านในครอบครัว เมื่อไหว้ธูปได้ครึ่งดอก เอาเครื่องกระดาษไปเผาเสร็จแล้วส่วนของไหว้นำกลับเข้าบ้านไปกินเป็นสิริมงคล

ตำแหน่งเครื่องไหว้ในพิธี

ด้านหน้า ทิศใต้ ( S )
แจกันดอกไม้
เชิงเทียน
กระถางธูป
เชิงเทียน
แจกันดอกไม้
น้ำชา
น้ำชา
น้ำชา
น้ำชา
<
น้ำชา
สาคู
สาคู
สาคู
สาคู
สาคู
อั่งเปา
ส้ม 8ลูก
ถั่วเขียว
ถั่วแดง
พิเศษเฉพาะปี
เจไฉ่
เจไฉ่
เจไฉ่
เจไฉ่
เจไฉ่
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ผลไม้
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ
กระดาษทอง
เทียบเชิญเทพ
น้ำใส่ยอดทับทิม
กระดาษไหว้เจ้าหงิงเตี่ย
ตำแหน่งผู้ไหว้ ทิศเหนือ ( N )
หมายเหตุ  ของอื่นเพิ่มเติม เช่น ขนม,เครื่องกระดาษ,มงคล 5 ประเภทตามกำลัง

วันชิวอิก    ไหว้พระ – เทพเจ้าขอพร ทานขนมไส้พุทรา เกาลัดขนมเข่ง, บัวลอย
วันชิวหยี     ร่วมรับประทานอาหารในครอบครัว
วันชิวซา     ทำความสะอาดเอาขยะสิ่งปฏิกูลออกจากบ้าน เพื่อต้อนรับเพื่อต้อนรับ ความมั่งมีศรีสุขในวันเปิดงาน
วันชิวฉิก      วันเกิดมนุษย์ กินผัก 7 อย่าง งอกงามเพิ่มพูน

ที่มา:http://www.sumnakcharang.com/angle1.php