วิชาฮวงจุ้ยกับชีวิต

0

วิชาฮวงจุ้ย หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่าเป็นศาสตร์แห่งพลังที่เป็นภูมิความรู้อันเก่าแก่ของจีนที่ในขณะนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกชาวยุโรป และอเมริกัน เริ่มหันมาให้ความสนใจกับศาสตร์ที่เร้นลับแขนงนี้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ไม่ยังรวมประเทศในแถบเอเชีย เช่น มาเลเซียสิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน และการอพยพเข้าไปตั้งรกรากของชาวจีนแผ่นดินใหญ่บุคคลกลุ่มนี้มักถนัดในด้านการค้าขายจนมั่งคั่งร่ำรวย

และชาวจีนเหล่านี้มักรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของตนอย่างเหนียวแน่น เช่น ประเพณีการไหว้เจ้าแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ คนจีนเหล่านี้มักมีความรู้และศรัทธาในวิชาฮวงจุ้ย มากบ้างน้อยบาง อันเป็นไปตามคำสั่งสอนของบรรพบุรุษที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน

สำหรับในประเทศไทยหากย้อนหลังไปก่อนปี 2547 วิชาฮวงจุ้ยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย คนไทยมักรู้จักและคุ้นเคยกับแต่คำว่า ฮวงซุ้ย ที่หมายถึงหลุมฝังศพของคนจีน แท้ที่จริงแล้วการหาพื้นที่สร้างฮวงซุ้ยก็เป็นความรู้แขนงหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ย ที่ผู้ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่า

 • วิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน ภาคคนตาย
  อันหมายถึงหลักการหาทำเลที่ตั้งของหลุมฝังศพบรรพบุรุษที่จะส่งผลนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ลูกหลาน
  ส่วนวิชาฮวงจุ้ยที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้เรียกว่า  วิชา
 • ฮวงจุ้ยเคหสถาน ภาคคนเป็น
  ซึ่งหมายถึง
  การเลือกสรร ดัดแปลง ปรับปรุง อาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย และดัดแปลง ปรับปรุง อาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องสมดุลกับสภาพแวดล้อม เพื่อรับพลังความเป็นมงคลจากธรรมชาติที่จะนำความสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนหลังนั้น

วิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน (ทั้งภาคคนเป็น และภาคคนตาย )เป็นเพียงสาขาหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยทั้งหมด โดยองค์ความรู้ทางด้านวิชาฮวงจุ้ยมีอยู่ 4 สาขา วิชาคือ
1. วิชาฮวงจุ้ยบนร่างกาย

2. วิชาฮวงจุ้ยในใจ

3. วิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน ที่แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

 •  วิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน  ภาค คนเป็น
 •  วิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน  ภาค คนตาย

4. อาถรรพณ์วิชาฮวงจุ้ย

อันที่จริงวิชาฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์เก่าแก่ของชาวจีน ที่มีการรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้มากว่า 5,000 ปี วิชาฮวงจุ้ยได้รับการพัฒนามาจากศาสตร์แห่ง คัมภีร์อี้จิง หรือ คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ได้มีการคิดค้นและแปลความหมายมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรจีนโบราณผสมผสาน กับหลักปรัชญาความเชื่อแนวคิด การจดบันทึกและการสังเกตการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ รวบรวมกลั่นกรองและสืบทอดกันมาจนเป็นศาสตร์แห่งวิชาฮวงจุ้ย

เริ่มแรกวิชาฮวงจุ้ยรู้จักกันในชื่อว่า กานอวี่ เป็นศาสตร์แห่งการเลือกทำเลที่ตั้ง การดูดาวและพยากรณ์      สำหรับชื่อ กานอวี่ หมายถึง วิถีแห่งฟ้าและดิน ส่วนคำว่า ฮวงจุ้ย ปรากฏครั้งแรกในคัมภีร์ จางชู อันเป็นตำราการฝังศพของ กัวผู่ (นักปราชญ์จีนโบราณ) ใช้ในความหมายของการจัดการชี่ ซึ่งหมายถึงลมหายใจแห่งธรรมชาติ

วิชาฮวงจุ้ยแสดงผลอย่างโดดเด่นในสมัยนั้น ศาสตร์แขนงนี้ใช้ในการปลูกบ้านสร้างเมือง ทำศึกสงครามใช้เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าเมืองผู้ปกครองรัฐ เรื่อยมาจนถึง รัฐชาติจีนถูกรวมรวมให้เป็นจักรวรรดิเพียงหนึ่งเดียววิชาฮวงจุ้ยจึก๔กนำไปใช้ในราชสำนักและจักรพรรดิของจีน เหตุที่วิชาฮวงจุ้ยยังคงยืนยาวสืบทอดกันมาได้นั้นก็เพราะมีนักบวชนักพรตของลัทธิเต๋าที่มีส่วนสำคัญในการรวบรวม และพัฒนาองค์ความรู้ทางฮวงจุ้ยในสมัยก่อนเอาไว้อย่างเป็นระบบมีแบบแผน และมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จนเมื่อวิชานี้กลายเป็นวิชาต้องห้ามสำหรับสามัญชนเพราะทางราชสำนักจีนเห็นในอิทธิคุณและพลังแห่งวิชาฮวงจุ้ย ที่สามารถพลิกชะตาชีวิตของคนธรรมดาสามัญ ให้เป็นเจ้าจักรพรรดิฮ่องเต้โอรสสวรรค์ได้ ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ จูหยวนจาง  ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศหมิง  พระนาง ซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง และท่านประธานเหมาเซตุง ประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีน ฯลฯ ที่ล้วนก้าวขึ้นเป็นใหญ่ได้ก็เพราะพลังแห่งวิชาฮวงจุ้ย