ศาลพระภูมิกับฮวงจุ้ย

0

ศาลพระภูมิกับฮวงจุ้ย

ศาลพระภูมิ คือผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไม่สมควรที่จะอยู่บนดาดฟ้าของบ้าน ความเชื่อในเรื่องศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นคติทางพราหมณ์ปะปนมากับความรู้สึกและวัฒนธรรมของไทยและมารวมเข้ากับเรื่องของการให้ความสำคัญในการนับถือทั้งคนไทยและคนจีนจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เพราะมีผู้ถามเสมอในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งศาลพระภูมิในขณะที่ไปดูฮวงจุ้ยหลายต่อหลายครั้ง คำว่า”ภูมิ”แปลว่า”ผู้รักษาแผ่นดิน”หรือเทพารักษ์ประจำพื้นที่ โดยทั่วไปเรามักเรียกกันว่า”พระภูมิชัยมงคล”แม้จะไม่ใช่เรื่องของฮวงจุ้ยโดยตรงแต่อิทธิพลของ”ศาลพระภูมิ”ก็มีอำนาจกระทบกับเจ้าบ้านได้เนื่องจากเหลี่ยมมุมของศาลพระภูมิเป็นมุมแหลม ยอดแหลม ว่ากันว่าถ้าาพุ่งตรงกับประตูทางเข้าบ้าน ก็จะทำลายหรือเป็นอุปสรรคขวางกั้นโชคลาภ ที่จริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือย่อมให้คุณมากกว่าให้โทษ เว้นแต่ว่าเราเองที่ไปทำอะไรไม่ถูกต้อง เช่น การตั้งศาลไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีอย่างหนึ่ง หรือการหันหลังให้บ้านเป็นต้น

ประการสำคัญ  ศาลพระภูมิ คือผู้ปกป้องพื้นแผ่นดินไม่ควรไปอยู่บนดาดฟ้าของบ้าน เช่น ตึกแถงบางแห่งสร้างศาลไว้ข้างบน ทิศที่ดีของศาลพระภูมิ คือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ส่วนทิศที่ห้ามคือ ทิศใต้และทิศตะวันตก ซึ่งก็ไปตรงกับการหันพระพักตร์ของพระพุทธรูปด้วย