สีรถตามฮวงจุ้ย

0

สีรถตามฮวงจุ้ย

ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่า “สี”  เป็นสัญลักษณ์ หรือตัวแทนของธาตุ  ดังนั้น สีของสิ่งต่างๆ จึงมีส่วนส่งเสริม (สนับสนุน) หรือขัดแย้ง (ก่อให้เกิดปัญหา) กับคนแต่ละคนได้ และสีที่เป็นตัวแทนของของธาตุมีดังนี้ 

  สีฟ้า น้ำเงิน สีดำ ม่วงน้ำเงิน แทนความหมาย ธาตุน้ำ
  เขียวแก่  เขียวอ่อน แทนความหมาย ธาตุไม้
  แดง  ชมพู ส้ม  เหลืองสด  ม่วงแดง แทนความหมาย ธาตุไฟ
  เหลือง  น้ำตาล  ครีม  เทา แทนความหมาย ธาตุดิน
  ขาว บรอนซ์เงิน  สีทอง แทนความหมาย ธาตุโลหะ

 

ตารางสีของรถที่ขัดแย้งกับผู้ใช้รถ
  ปีหนู  ปีหมูควรหลีกเลี่ยง   สีเหลืองอ่อน สีครีม สีเทา

  ปีเสือ  ปีกระต่าย ควรหลีกเลี่ยง    สีขาว บรอนซ์เงิน ทอง
  ปีม้า  ปีงู ควรหลีกเลี่ยง    สีน้ำเงิน สีฟ้า สีดำ
  ปีวัว  ปีมังกร  แพะ  หมา ควรหลีกเลี่ยง    สีเขียว
  ปีไก่  ปีลิง ควรหลีกเลี่ยง    แดง ส้ม ชมพู

หมายเหตุ

  • การเลือกสีรถ ให้พิจารณาคนขับ หรือ ผู้ใช้รถเป็นหลัก เช่น   พ่อซื้อรถให้ลูกใช้ให้ถือความสอดคล้องระหว่างลูกกับรถ
  • ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว หรือ ได้ซื้อรถมาแล้วและ ไม่สอดคล้องกับผู้ใช้ ให้ตรวจสอบว่าสีรถนั้นขัดแย้งกับดวงชะตาของผู้ใช้หรือไม่  และในกรณีที่เกิดการขัดแย้งให้ทำการแก้ไขด้วยการธาตุที่สามมาติดตั้งเอาไว้ในรถ โดยกำหนดให้ตั้งไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย  เช่น
ราศีปี

ใช้รถสี 

แก้ไขโดยตั้งวัตถุสี 

  ปีหนู  ปีหมู    สีเหลืองอ่อน สีครีม สีเทา    สีขาว 
  ปีเสือ  ปีกระต่าย    สีขาว บรอนซ์เงิน ทอง    สีฟ้า ดำ น้ำเงิน
  ปีม้า  ปีงู    สีน้ำเงิน สีฟ้า สีดำ    เขียว
  ปีวัว  ปีมังกร  แพะ  หมา    สีเขียว    แดง ชมพู  ส้ม
  ปีไก่  ปีลิง    แดง ส้ม ชมพู    ครีม เทา เหลืองอ่อน