หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ

0

หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ

“ใจ เป็นนาย กายเป็นบ่าว” คำพูดประโยคนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอ ทั้งนี้เพราะจิตใจ ที่สั่งงานผ่านสมองและสมองก็สั่งงานผ่านร่างกายให้ทำนู่นทำนี่ตามที่ใจต้องการและปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาอาหารการกิน ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงความต้องการต่างๆอีกมากมายจิปาถะไม่รู้จบ

  • สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นที่จิตใจทั้งสิ้น แต่จิตใจก็มิได้เป็นสิ่งที่มีตัวตน จิตใจเป็นเพียงธาตุนามธรรมที่ทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ ทั้งกระทำความดี ก่อความชั่ว

เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ วิชาฮวงจุ้ยได้ตระหนักและเล็งเห็นในความสำคัญจึงได้มีการให้ข้อคิดเพื่อ พัฒนาทางด้านจิตใจทั้งของผู้ที่ศึกษาวิชาและผู้ที่สนใจนำเอาหลักวิชาฮวงจุ้ย ไปใช้ โดยผ่านมาในรูปแบบของ คำคม คติสอนใจ นิทาน เรื่องเล่า ซึ่งที่กล่าวมาเหล่าผู้เรียนรู้เรียกว่า “หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ”