อดีตกับความสำเร็จ

0

ผู้ปราชญ์ชาวจีนกล่าวไว้ว่า “ ม้าทุกตัวเคยล้ม คนทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาก่อน ขอเพียงในปัจจุบันรู้จักเลือกปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีและถูกต้องโดยใช้ความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีตเป็นบทเรียน ย่อมสามารถนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จและนำพาความสุขความสบายมาสู่ตนเองและครอบครัวได้ ”

  • เนื้อความตามที่กล่าวมาอธิบายได้ว่า การดำเนินชีวิตของคนเรานั้น ตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบัน ไม่มีใครเลยที่จะไม่เคยทำผิดหรือที่เรียกว่ามีความขาวสะอาดบริสุทธิ์ไปเสียทุกกระเบียดนิ้ว คนทุกคนล้วนเคยกระทำสิ่งที่ผิดพลาดมาก่อนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ก็ตาม ทั้งที่เป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ตลอดจนความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือ ความอยากรู้อยากลอง ยกตัวอย่าง เช่น ในวัยเด็กบางคนเคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนบางคนเคยโต้เถียงกับพ่อแม่อย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม
  • คนบางคนเคยฆ่าหรือเคยทรมานสัตว์ บางคนใช้เงินทองฟุ่มเฟือยไปกับการแต่งเนื้อแต่งตัว บางคนเคยผิดหวังในเรื่องความรักจนคิดจะฆ่าตัวตาย คนบางคนเคยเล่นการพนันและเสียทรัพย์สินเงินทองไปจนเกือบหมดเนื้อหมดตัว บางคนใช้เวลาหมดไปกับการดื่มสุรา ยาเมามากกว่าการวางแผนชีวิต ในขณะที่ คนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น ขาดความถนัดความรอบรู้ในวงธุรกิจ ขาดผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดี มีคู่แข่งทางการค้ามาก ถูกกลั่นแกล้ง ถูกหักหลัง หรือ สุขภาพไม่อำนวย เป็นต้น

เมื่อช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปแล้ว โอกาสให้เริ่มตั้งต้นใหม่ย่อมมาเยือน ดูได้จากตัวอย่างได้จาก ท่านองคุลีมาลย์เคยฆ่าคนมามากมายเพราะความหลงผิด ถูกคนที่เป็นถึงครูอาจารย์กลั่นแกล้งริษยาหลอกให้กระทำการอันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพื่อแลกกับวิชาจนเกือบหลงฆ่ามารดาตนเอง แต่ท่านก็สามารถบำเพ็ญบุญจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้

และสิ่งที่แฝงอยู่อย่างลึกซึ้งในข้อคิดนี้ก็คือ บุคคลย่อมต้องคิดเดินหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ถอยหลัง ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีความหลังเป็นมาอย่างไร หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ผู้รอบรู้แนะนำให้พยายามทำความรู้จักตนเองอีกครั้ง โดยเริ่มจากการค้นหาความสามารถและความสนใจของตัวเอง จากนั้น ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ เพราะในวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่า คนเราทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ภายใน ถ้าสามารถค้นหาให้พบและนำออกมาใช้ให้ได้ก็จะพบกับความสำเร็จ โดยไม่ต้องคำนึงว่าขณะนี้จะมีอายุน้อย หรือ มาก เพียงใดเพราะอายุมิใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวาง ถ้าหากเรามีความตั้งใจและพยายามที่จะลงมือทำ

เมื่อช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปแล้ว   โอกาสให้เริ่มตั้งต้นใหม่ย่อมมาเยือน ดูได้จากตัวอย่างได้จาก ท่านองคุลีมาลย์เคยฆ่าคนมามากมายเพราะความหลงผิด ถูกคนที่เป็นถึงครูอาจารย์กลั่นแกล้งริษยาหลอกให้กระทำการอันเป็นสิ่งที่เลว ร้ายเพื่อแลกกับวิชาจนเกือบหลงฆ่ามารดาตนเอง  แต่ท่านก็สามารถบำเพ็ญบุญจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้   และสิ่งที่แฝงอยู่อย่างลึกซึ้งในข้อคิดนี้ก็คือ บุคคลย่อมต้องคิดเดินหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ถอยหลัง

ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีความหลังเป็นมาอย่างไร หากท่านต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต  ผู้รอบรู้แนะนำให้พยายามทำความรู้จักตนเองอีกครั้ง โดยเริ่มจากการค้นหาความสามารถและความสนใจของตัวเอง    จากนั้น  ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ   ทั้งนี้  เพราะในวิชาฮวงจุ้ยยืนยันว่า   คนเราทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ภายใน  ถ้าสามารถค้นหาให้พบและนำออกมาใช้ให้ได้ก็จะพบกับความสำเร็จ  โดยไม่ต้องคำนึงว่าขณะนี้จะมีอายุน้อย หรือ มาก  เพียงใดเพราะอายุมิใช่อุปสรรคที่จะมาขัดขวาง   ถ้าหากเรามีความตั้งใจและพยายามที่จะลงมือทำ