ฮวงจุ้ยคือะไร

0

ฮวงจุ้ยคือะไร ? ทำไมถึงได้มีพลังอำนาจมากมายเช่นนี้ คำว่าฮวงจุ้ยตามรากศัพท์สามารถแยกได้ออกเป็นสองคำคือ ฮวง แปลว่า ลม และจุ้ย แปลว่า น้ำ ดั้งนั้น คำว่าวิชาฮวงจุ้ยถ้าแปลตามศัพท์ก็คือ วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของ ลมและน้ำ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของบ้านและที่อยู่อาศัยเลย

ฮวงจุ้ยคือะไร

  • แต่ความหมายที่แท้จริง วิชาฮวงจุ้ย หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้งการจัดวางตัวของมนุษย์ให้สอดคล้องสมดุลกับพลังแห่งธรรมชาติที่ทรงอิทธิพลอยู่ในโลก วิชาฮวงจุ้ยจึงมุ่งเน้นเรื่องการจัดการลมและน้ำอันเป็นที่มาของกระแสชี่ หรือลมหายใจแห่งจักรวาล (คนจีนเรียก ชี่ว่าลมหายใจมังกร)ที่นำมาซึ่งความเป็นมงคลและเจริญรุ่งเรืองให้กับมนุษย์ ดังนั้นหากเราต้องการรับเอาพลังความเป็นมงคลจากธรรมชาติเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดวางดัดแปลง วิเคราะห์ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับหลักวิชาฮวงจุ้ย สาเหตุที่ใช้บ้านในการจัดวางฮวงจุ้ยนั้น เพราะบ้านถือเป็นตัวแทนของมนุษย์ ( เพราะมนุษย์จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบ้าน และเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของแห่งพลังจักรวาล เพราะตามหลักสมดุลหยินหยาง บ้านถือเป็นหยิน มนุษย์ถือเป็นหยาง บ้านและคนจึงก่อให้เกิดความสมดุลพื้นฐานของพลังจักรวาล )

ในวิชาฮวงจุ้ยยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอันมากมายไม่ว่าจะเป็น แนวคิด ศาสนาปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรม โหราศาสตร์ วิทยาศาสตร์องค์ความรู้อื่นๆเอาไว้มากมาย อันที่จริงวิชาฮวงจุ้ยไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ งมงายไร้เหตุผล วิชาฮวงจุ้ยที่แสดงผลดีอย่างชนิดคาดไม่ถึงปรากฎการณ์เหล่านั้นใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลแต่เพราะเหล่าผู้ที่ครอบครองวิชาไม่ต้องการชี้แจง หรือ อธิบายความลับของหลักวิชาต่างหาก และหากท่านศึกษาให้ลึกซึ้งลงไปก็จะพบเหตุและผลที่แสดงให้เห็นในความเป็นจริงที่ก่อให้เกิดผลตามหลักวิชานั้นๆ

คนในยุคปัจจุนมักจะเชื่อในสิ่งที่ตนเห็นหรือคิดหาเหตุผลได้เท่านั้น อันที่จริงความคิดของมนุษย์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมายาวนานหลายร้อยหลายพันปี เพราะคนเรามักจะเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มีเพราะตาเห็นหรือจับต้องสัมผัสได้ และมักดูถูกเหยียดหยามความเชื่อ หรือสิ่งที่คนเองคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น โทมัสอันวา เอดิสัน ผู้คิดค้นและประดิษฐ์หลอดไฟ พี่น้องตระกูลไรท์ ที่คิดค้นประดิษฐ์เครื่องบิน คนในยุคนั้นก็เหยียดหยันถากถางว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แล้วในปัจจุบันล่ะ ?

หากย้อนเวลากลับไป 20 ปีที่จะมีสักกี่คนที่เชื่อว่าในอนาคตจะมีโทรศัพมือถือ หรือดาวเทียมของกูลเกิลเอิร์ทที่เราเลือกดูเห็นหลังคาบ้านเราได้ ฯลฯสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะ ความเชื่อ ของนักประดิษฐ์และนักคิดนักสร้างสรรคสิ่งของต่างๆทั้งหลายที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้รวมทั้ง คลื่นและพลังงานต่างๆล้วนมีอยู่และกำเนิดมาพร้อมกับโลกขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามรถค้นพบและนำเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ ศาสตร์แห่งวิชาฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมา เป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้ความสามารถของบรรพชนชาวจีนโบราณ ที่สามารถค้นหาวิธี หลักการแนวคิด ในการนำเอาพลังแห่งธรรมชาติมาใช้เกื้อกูลส่งเสริมความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความเจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้

  • หากเปรียบเทียบบ้านของเรา เป็นโทรทัศน์ การที่เราเลือกที่จะตั้งโทรทัศน์เอาไว้ในห้องใดห้องหนึ่งเราก็ต้องใช้เสาอากาศในการรับคลื่น ผลที่เรามักได้รับก็คือ บางช่องสัญญาณชัดเจน บางช่องสัญญาณไม่ชัด หากเราต้องการให้โทรทัศน์ภาพคมชัดทุกช่อง เราก็ต้องเรียกผู้ที่มีความรู้ในการติดตั้งเสาอากาศ จานดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวีมาช่วยติดตั้งให้กับเรา ฉันใดก็ฉันนั้น ช่องสัญญาณโทรทัศน์ก็หมายถึงโอกาสของท่านในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน ความรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ ความมั่งคั่งร่ำรวย ฯลฯ สำหรับการตั้งเสาอากาศหรือ จานดาวเทียม ก็เปรียบได้กับการเลือกที่จะใช้วิชาฮวงจุ้ยในการปรับปรุงอาคารให้เกิดโชคและโอกาส แล้วทำไมท่านจะต้องปล่อยให้โอกาสชีวิตของท่านหลุดลอยไป ทั้งๆที่วิชาฮวงจุ้ยสามารถช่วยเหลือท่านได้ ?