เฟอร์นิเจอร์ชาวราศีพฤษภ เมถุน กรกฏ สิงห์

0

เฟอร์นิเจอร์ตามราศีเกิด 16 พ.ค. – 15 ก.ย.
เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของบ้าน ทุกๆบ้านต้องมีเฟอร์นิเจอร์ จะมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ที่พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน  เฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและยังทำให้บ้านดูดีมีระเบียบสวยงาม รวมทั้งบ่งบอกสไตล์ของเจ้าของบ้านด้วย แต่การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณสามารถเลือกซื้อเพื่อเสริมพลังให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยภายในบ้านตามศาสาตร์ฮวงจุ้ยได้

  • ราศีพฤษภ (16 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน)

ชาวราศีพฤษภสามารถใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบด้วยไม้และเหล็กได้ แต่ไม่ควรมีกระจกเป็นส่วนประกอบเพราะกระจกจะทำให้ชาวราศีพฤษภร้อนรุ่มไม่มีความสุขได้ ห้องสำคัญของบ้าน คือ ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้องนอน เน้นว่าอย่าใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของกระจกเพราะ จะทำให้การค้าและชีวิตไม่ดี

  • ราศีเมถุน ( 16 มิถุนายน – 15 กรกฏาคม)

ชาวราศีเมถุนควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้เป็นหลักหรือหวายก็ได้เช่นกัน ในศาสตร์ฮวงจุ้ยบอกว่าชาวราศีเมถุนจะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์เพราะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านจะช่วยเกื้อกูลให้เกิดความรุ่งเรืองและมีโชคลาภตามหลักฮวงจุ้ย เพราะฉะนั้นในห้องสำคัญของบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้ถ้าจะใข้หวายควรใช้หวายที่มีลักษณะโค้งมน จะทำให้เกิดพลังอำนาจแก่ตัวเองมากที่สุด

  • ราศีกรกฏ ( 16 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม)

ชาวราศีกรกฏควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นไม้กับกระจกมากกว่าโครงเหล็ก ชาวราศีกรกฏจะมีชะตาเกื้อกูลกับไม้และกระจก ทำให้เกิดพลังและอำนาจบารมี ห้องสำคัญของบ้าน คือ ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องทำงาน ทั้ง 3 ห้องนี้ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของไม้และกระจกเป็นส่วนประกอบสำคัญ

  • ราศีสิงห์ ( 16 สิงหาคม – 15 กันยายน)

ชาวราศีสิงห์ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหล็กผสมไม้หรือไม้ผสมกับผ้ากับหนัง แต่ไม่ควรใช้ไม้อย่างเดียวโดยไม่มีอะไรผสมจะทำให้เกิดโทษ และเกิดความรุ่มร้อนวุ่นวายอยู่ไม่ติดบ้าน อีกอย่างที่ห้ามสำหรับราศีสิงห์ คือ ห้ามมีเขาสัตว์ประดับในบ้านหรือที่ทำงานอย่างเด็ดขาด ถ้ามีไว้ในบ้านจะเกิดอำนาจของการทิ่มแทงทำให้หน้าที่การงานและธุรกิจมีปัญหา ห้องสำคัญในบ้าน คือ ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทำงาน ห้ามใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้อย่างเดียว ต้องเป็นไม้ที่ผสมกับวัสดุอื่นๆ