เสริมสร้างสัมพันธภาพในที่ทำงาน

0

ข้อสำคัญที่สุดคือ ออฟฟิศควรสว่าง สดใส  อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีของกองระเกะระกะ เพื่อให้พลังงานดีไหลเวียนได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ และเพื่อนร่วมงานกลมเกลียวกัน

  • ให้วางของธาตุไฟไว้ในที่ทำงานเพื่อป้องกันหรือลดพลังงานแห่งการทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ว่าจะทาผนังด้วยสีแดง ตั้งเฟอร์นิเจอร์/พรมสีแดง หรืโคมไฟสวยงามไว้ในออฟฟิศ รวมทั้งการเพิ่มความสว่างสดใสให้กับออฟฟิศ ก็ช่วยจัดการกับพลังงานที่ไม่พึงประสงค์ได้ทั้งสิ้น
  • หาภาพหรือรูปปั้นไก่ที่ดูสง่างามไว้ในออฟฟิศ เพื่อให้ไก่ช่วย “จิกตี” ปัญหาการซุบซิบและการเมิงในที่ทำงานออกไป
  • ไม่จัดตำแหน่งโต๊ะทำงานของพนักงานให้เรียงกันเป็นแถวยาวและหันหน้าชนกัน เนื่องจากการจัดโต๊ะดังกล่าวส่งผลให้เกิดพลังงานขัดแย้ง โดยการจัดโต๊ะที่เหมาะสมควรจัดเป็นรูปทรงกลมแบบใบโคลเวอร์ (clover form)