โฉนดที่ดินขุมทรัพย์ของคน ราศีพิจิก ราศีธนู

0
  • ชาวราศีพิจิก ( 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

เป็นธาตุน้ำ ต้องคำนึงถึงทำเลและที่ตั้งมากเป็นพิเศษ นั่นคือโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินของราศีพิจิกถ้าเป็นข้าราชการประจำที่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและยศถาบรรดาศักดิ์ โฉนดต้องมีรูปลักษณะสี่เหลี่ยม โป่งกลาง
แต่ถ้าเป็นนักธุรกิจ นักการค้าทั่วไป ต้องมีบารมีในการดูแลคน มีอำนาจในการสั่งการโฉนดต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมคางหมู

ส่วนโฉนดที่ดินที่มักมีปัญหาคือที่ดินเว้าๆแหว่งๆ ชาวราศีพิจิกเป็นธาตุน้ำ ทิศเหนือจะดีและให้โชคลาภ ธุรกิจจะดี ทิศใต้จะทำให้ลูกหลานมั่นคง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือเฉียงใต้ก็เจริญรุ่งเรือง แต่ทิศที่อันตรายสำหรับชาวราศีพิจิก คือ ทิศตะวันออกจะทำให้ครอบครัวแตกแยก สามี ภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่อย รวมทั้งเรื่องสุขภาพ ถ้าหน้าบ้านหรือหน้าโรงงานอยู่ทิศตะวันออกแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องแก้เคล็ดด้วยการใช้สีเขียวหรือสีน้ำตาลทาที่รั้วประตูที่จะเข้าสู่บ้านหรือโรงงาน สีเขียวเป็นธาตุไม้และสีน้ำตาลเป็นสีของธาตุดิน สองสีนี้จะช่วยสะท้อนแต่แค่นี้อาจไม่พอต้องมีน้ำพุหน้าบ้านหรือหน้าโรงงานด้วยจะดีมากทีเดียว

  • ชาวราศีธนู  ( 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

เป็นธาตุไฟ มีพลังอันโชนแสงมากโฉนดที่ดินต้องมีลักษณะสอดคล้องกันด้วย คือต้องมีรูปลักษณะสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมคางหมู บ่งบอกถึงธาตุดินคือขุมทรัพย์แห่งชีวิตหรือเป็นโฉนดที่ดินบ้านแฝด จะทำให้การเงินและเกียรติยศรุ่งเรืองเกิดอำนาจบารมีต่อชีวิต

ส่วนทิศที่ไม่ควรหันหน้าบ้านหรือหน้าโรงงานไปคือทิศเหนือ เพราะราศีธนูเป็นธาตุไฟแต่ทิศเหนือเป็นธาตุน้ำ ซึ่งน้ำจะดับไฟ ทำให้ไม่มีพลังแห่งความเจริญรุ่งรือง ส่วนทิศตะวันออกจะทำให้ธุรกิจการค้าขายที่ติดต่อกับต่างประเทศหรือธุรกิจอัญมณี เสื้อผ้าสวยงามเจริญก้าวหน้า ทิศใต้เป็นทิศแห่งชื่อเสียงเกียรติยศของชาวราศีธนู ทิศตะวันตกเป็นทิศที่ทำให้ลูกหลานรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ แต่ถ้าบ้านหันไปทางทิศเหนือแล้วต้องทาสีประตูรั้วหน้าบ้านหรือโรงงานด้วยสีขาว สีเขียว สีออกแดงหรือนำกระดิ่งมาติดหน้าบ้าน และควรหลีกเลี่ยงซอยตันหรือทางสามแพร่งด้วย