Monthly Archives: January, 2011

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

การไหว้เจ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะตั้งบูชาสิ่งใดๆ เอาไว้ในบ้าน คนจีนมัก จะเรียกศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้ว่า เจ้า มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยได้ให้คำแนะนำในการประกอบการตัดสินใจในการจัดอาคารบ้านเรือนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย โดยแบ่งบ้านออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

โดยหลัการของวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้มนุษย์ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ ธาตุ ทิศทาง อันเป็นที่มาของพลังมงคลตามวิถีแห่งธรรมชาติ( กระแสชี่ )

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

การเลือกสรร ดัดแปลง ปรับปรุง อาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย เพื่อรับพลังความเป็นมงคลจากธรรมชาติที่จะนำความสุขและความเจริญรุ่งเรือง