Monthly Archives: February, 2011

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย ขั้นตอนการประกอบพิธี 1. ตั้งโต๊ะพิธี 1 ตัว โดยจะตั้งเอาไว้ที่ริมถนน หรือ ตั้งเอาไว้ในบริเวณพื้นที่สนามหน้าบ้านก็ได้ ขอเพียงตั้งเอาไว้กลางแจ้งหรือนอกหลังคาเป็นใช้ได้ ในกรณีที่ตั้งเอาไว้ที่สนามหน้าบ้านก็สมควรต้องเปิดประตูรั้วเอาไว้ 2.โต๊ะพิธี จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่เป็นไร  แต่สมควรปูด้วยผ้าสีแดงให้เรียบร้อยโดยกำหนดให้ตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ และนำเครื่องสักการะบูชาออกมาตั้งวางบนโต๊ะจัดเรียงให้สวยงามก่อนเวลาสักเล็กน้อย…

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

เทพเจ้าแห่งเงินตรา หรือที่คนจีนเรียกว่า “ ไฉ่ซิงเอี้ย” หรือ “ ไฉเสินเหย่” นั้น เป็นเทพเจ้าชั้นสูง ที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าสามารถอำนวยโชคลาภ