Monthly Archives: May, 2013

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

บ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งจน เพราะมีบ่อเกิดแห่งพลังไม่ดี ถ้าพลังร้ายเข้าบ้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยและประสาทหลอนได้