Monthly Archives: October, 2013

ฮวงจุ้ยกับราศีเกิด

ต้นไผ่ จะส่งเสริมความร่ำรวยและลูกหลานมีความมั่งคั่ง ความสำเร็จ และยังมี ต้นราชพฤกษ์ หมายถึงความรุ่งรืองดั่งทองคำ และ ต้นจำปี บ่งบอกถึงความมั่งคั่ง

ฮวงจุ้ยกับราศีเกิด

ต้นไม้ที่ช่วยส่งเสริมราศีมังกรมากเป็นพิเศษคือ ต้นไผ่ จะส่งเสริมความร่ำรวยและลูกหลานมีความมั่งคั่ง ความสำเร็จ และต้นราชพฤกษ์ หมายถึงความรุ่งรืองดั่งทองคำ

ฮวงจุ้ยกับราศีเกิด

เฟอร์นิเจอร์ตามราศีเกิด (16 ก.ย. – 15 ม.ค.) การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณสามารถเลือกซื้อเพื่อเสริมพลังให้กับบ้านและผู้อยู่อาศัยภายในบ้านตามศาสาตร์ฮวงจุ้ยได้

ฮวงจุ้ยกับราศีเกิด

เฟอร์นิเจอร์ตามราศีเกิด (16 พ.ค. – 15 ก.ย.) ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหล็กผสมไม้หรือไม้ผสมกับผ้ากับหนัง แต่ไม่ควรใช้ไม้อย่างเดียว

ฮวงจุ้ยกับราศีเกิด

เฟอร์นิเจอร์ตามราศีเกิด (16 ม.ค. – 15 พ.ค.) แต่การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์คุณสามารถเลือกซื้อเพื่อเสริมพลังให้กัะผู้อยู่อาศัยภายในบ้านตามศาสาตร์ฮวงจุ้ยได้