Monthly Archives: March, 2014

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

ศาลพระภูมิ”ก็มีอำนาจกระทบกับเจ้าบ้านได้เนื่องจากเหลี่ยมมุมของศาลพระภูมิเป็นมุมแหลม ยอดแหลม ว่ากันว่าถ้าาพุ่งตรงกับประตูทางเข้าบ้าน เป็นอุปสรรคขวางกั้นโชคลาภ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

สีฮวงจุ้ยห้องนอน ที่ออกแบบดีและสมดุล ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย และจักระ (ศูนย์กลางพลังงานของร่างกาย) บริเวณกระหม่อมจะดูดซับพลังงานด้านบวก ในระหว่างที่นอนหลับได้

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

การเลือกดูสถานที่สำหรับปลูกบ้านนั้น ควรต้องพิจารณาพื้นที่และสภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยในการซื้อที่ดิน แม้ในความเชื่อของคนไทยโบราณก็มีข้อห้าม

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ในวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ระหว่าง มนุษย์ หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน กับ อาคารบ้านเรือนเคหสถาน ว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุล จึงจะนำความเจริญรุ่งเรือง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย มีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำผลการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ดวงชะตา ความสอดคล้องกับตำแหน่งธาตุและทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

คนจีนเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ” ชีวิตของคนเรานั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน”ชะตาชีวิต แบ่ง 3 ส่วน คือ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ในปัจจุบันตรงกับยุคปลาย ชาตะ 8 อันเป็นยุคแห่งดินนำโชค ทำให้วิชาฮวงจุ้ยซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิน(อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่บนดิน) ได้รับ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยคือะไร ? ทำไมถึงได้มีพลังอำนาจมากมายเช่นนี้ คำว่าฮวงจุ้ยตามรากศัพท์สามารถแยกได้ออกเป็นสองคำคือ ฮวง แปลว่า ลม และจุ้ย แปลว่า น้ำ ดั้งนั้นวิชาฮวงจุ้ย..