Monthly Archives: April, 2014

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

พลังงานที่พุ่งชนเป็นพลังงานเงียบที่สะสมให้เกิดอันตรายในหลายๆด้าน ในแง่บุคคลจะเป็นอันตรายจากอุบัติเหตุ พลังในแง่การค้าคือการเงินหลุดลอย ไม่อาจสะสม