Monthly Archives: May, 2014

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ที่มีรูปทรงเป็นถุงทอง คือส่วนของด้านหลังมีความกว้างกว่าส่วนของหน้าบ้าน ถือว่าฮวงจุ้ยดี ผู้อยู่อาศัยจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความเจริญ

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

ตี่จู๋เอี๊ย เทียบได้กับ เจ้าที่ หรือผีบ้าน ผีเรือน คำว่า ตี่จู๋เอี๊ย เป็นภาษาแต้จิ๋ว แต่คนจีนทั้ง ๕ กลุ่ม คือ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ และแคะ