Monthly Archives: September, 2014

ไลฟ์สไตล์ เครื่องยาจีนตระกูลเห็ด

เครื่องยาจีนตระกูลเห็ด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่ยุคจีนโบราณ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว ตามหลักการกินที่ว่ายารักษาโรคและอาหาร

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย การทาสีบ้าน..ตามฮวงจุ้ย

สีที่ใช้ยังช่วยเสริมฮวงจุ้ยของบ้านและเสริมดวงของผู้อยู่อาศัยและครอบครัว เมื่อคิดจะทาสีใหม่แล้วทั้งที ก็ลองพิจารณาสีตามหลักฮวงจุ้ยประกอบการตัดสินใจในการทา

ไลฟ์สไตล์

คำว่า ”เจ” ในภาษาจีน มีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่า “อุโบสถ” คำว่า”กินเจ” ตามความหมายที่แท้จริง คือ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน