Monthly Archives: October, 2014

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

เพราะทราบมาว่า “น้ำ” คือ “เงิน” แต่บางบ้านก็ติดแล้วเจริญขึ้น บางบ้านก็ติดแล้วเจริญลงที่เป็นเช่นนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ประตูของบ้าน 2 หลังตรงกัน เรียกว่าประตูพิฆาต ให้ระวังการมีปากเสียงในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งดวงดีกว่า ก็จะดึงพลังที่ดีไปด้วย ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งตกต่ำได้ง่าย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

กองขยะ คือสิ่งปฏิกลูเน่าเหม็น ยิ่งถ้ากองขยะปิดขวางทางเข้าบ้าน การเงินก็มีแต่จะทรุดตัวลงหรือได้มาจากงานประเภทเฉียดฉิวอบายมุข และเป็นเงินร้อน

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานผู้บริหาร มีความสำคัญเพราะผู้บริหารก็เหมือนเสาหลักของกิจการ เรามามองส่วนสำคัญสำหรับการทำงานของผู้บริหารนั่นคือ “โต๊ะทำงาน”

ไลฟ์สไตล์

สมุนไพรจีน เครื่องยาจีนนั้นมีหลากหลาย ส่วนใหญ่นั้นเป็นวัตถุดิบหาง่าย และมีขั้นตอนในการปรุงไม่ซับซ้อน ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

“ขยะ” คือสิ่งสกปรก ปฏิกลู เน่าเหม็น ของซึ่งไม่ต้องการแล้ว ล้วนเป็นสิ่งอัปมงคลทั้งสิ้น ไม่ได้แค่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ยังเป็นตัวปัญหาในแง่ฮวงจุ้ยด้วย เช่น