Monthly Archives: December, 2014

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

การจัดวาง ฮวงจุ้ย โต๊ะทำงาน ผู้บริหารและพนักงานและการตกแต่งภายในสำนักงานล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประกอบการและประสิทธิ์ภาพในการทำงานของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

หากถึงจุดวิกฤต ควรเพิ่มธูปเป็น 9 ดอก คล้ายกับเป็นการสื่อสารให้สมตามปรารถนา ช่วยให้หลุดพ้นทุกข์โดยเร็ว หากไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ควรจุดธูปไหว้ครั้งละ..

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

สีสันแต่ละสีให้หลากอารมณ์และความรู้สึกได้หลายมิติ มิใช่นำมาใช้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ทางฮวงจุ้ยสามารถมาใช้ส่งเสริมอาชีพและธุรกิจของท่านได้ การใช้สีให้