Monthly Archives: January, 2015

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน มาปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานกันเถอะ

การ ปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน นอกจากจะช่วยให้เกิดความสบายใจในเรื่องการทำงานแล้วยังช่วยให้โต๊ะทำงานสะอาดห่างจากการสะสมเชื้อโรคด้วยเช่นกัน