Monthly Archives: June, 2015

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

แนะนำวิธีหรือขั้นตอนการเข้าบ้านใหม่ กับวิธีการตั้ง”ตี่จู้เอี๋ย”(เจ้าที่จีน) เผื่อท่านใดกำลังจะเข้าบ้านใหม่จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์