Browsing: ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
1 ฤกษ์และหลักการไหว้เทพเจ้าโชคลาภ2557

ฤกษ์และหลักการไหว้เทพเจ้าโชคลาภ 2557 ฤกษ์กลางคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 23.11 น. ห้ามปี วอก ชวด เถาะ ขึ้นธูปคนแรก (ใช้ธูป 12 ดอก) ถ้าจำเป็นต้องเลื่อน  ให้ไปใช้ฤกษ์เวลา 03.03 น. (ตีสาม สามนาที)…

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักฮวงจุ้ย ตอน2

การสวมใส่เสื้อผ้าเก่าทำให้เสื่อมราศี การสวมเสื้อผ้าขาดจะทำให้ไร้โชค การแต่งตัวดีจะนำไปสู่ความสำเร็จ การเลือกชุดที่สอดคล้องกับตนเองจะนำมาซึ่งความสุขสมบูรณ์

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 การเลือกสีเสื้อผ้าตามหลักฮวงจุ้ย ตอน1

โดยหลักการในการกำหนดว่าสีใดเป็นสีมงคลส่งเสริมดวงชะตาของท่านนั้น ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยได้ให้คำทำนายหรือคำแนะนำจากหมายเลขประจำตัวของท่านเป็นเกณฑ์ โดยคนแต่ละคน

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 ข้อสำคัญใน การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

หากไร้คนเซ่นไหว้อาจจะรบกวนคนรุ่นหลังและไม่คุ้มครองดูแลลูกหลาน ดังนั้นคุณจึงควรเซ่นไหว้อุทิศบุญกุศลเพื่อให้ท่านได้อยู่เป็นสุ-ข ข้อสำคัญในการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 อดีตกับความสำเร็จ

ม้าทุกตัวเคยล้ม คนทุกคนล้วนเคยผิดพลาดมาก่อน ขอเพียง ในปัจจุบันรู้จักเลือกปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีและถูกต้อง โดยใช้ความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีต

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ

หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ “ใจ เป็นนาย กายเป็นบ่าว” คำพูดประโยคนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอ ทั้งนี้เพราะจิตใจ ที่สั่งงานผ่านสมองและสมองก็สั่งงานผ่านร่างกายให้ทำนู่นทำนี่ตามที่ใจต้องการและปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาอาหารการกิน ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงความต้องการต่างๆอีกมากมายจิปาถะไม่รู้จบ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นที่จิตใจทั้งสิ้น แต่จิตใจก็มิได้เป็นสิ่งที่มีตัวตน จิตใจเป็นเพียงธาตุนามธรรมที่ทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ ทั้งกระทำความดี ก่อความชั่ว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ วิชาฮวงจุ้ยได้ตระหนักและเล็งเห็นในความสำคัญจึงได้มีการให้ข้อคิดเพื่อ พัฒนาทางด้านจิตใจทั้งของผู้ที่ศึกษาวิชาและผู้ที่สนใจนำเอาหลักวิชาฮวงจุ้ย ไปใช้…

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย

พิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย ขั้นตอนการประกอบพิธี 1. ตั้งโต๊ะพิธี 1 ตัว โดยจะตั้งเอาไว้ที่ริมถนน หรือ ตั้งเอาไว้ในบริเวณพื้นที่สนามหน้าบ้านก็ได้ ขอเพียงตั้งเอาไว้กลางแจ้งหรือนอกหลังคาเป็นใช้ได้ ในกรณีที่ตั้งเอาไว้ที่สนามหน้าบ้านก็สมควรต้องเปิดประตูรั้วเอาไว้ 2.โต๊ะพิธี จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ไม่เป็นไร  แต่สมควรปูด้วยผ้าสีแดงให้เรียบร้อยโดยกำหนดให้ตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือ และนำเครื่องสักการะบูชาออกมาตั้งวางบนโต๊ะจัดเรียงให้สวยงามก่อนเวลาสักเล็กน้อย 3. กระดาษสีเขียว ให้เขียนชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของคนในบ้านอย่างครบถ้วน…

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 การต้อนรับ ไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าเงินตรา

เทพเจ้าแห่งเงินตรา หรือที่คนจีนเรียกว่า “ ไฉ่ซิงเอี้ย” หรือ “ ไฉเสินเหย่” นั้น เป็นเทพเจ้าชั้นสูง ที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าสามารถอำนวยโชคลาภ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 การไหว้เจ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

การไหว้เจ้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะตั้งบูชาสิ่งใดๆ เอาไว้ในบ้าน คนจีนมัก จะเรียกศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้ว่า เจ้า มีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน3

ฮวงจุ้ยได้ให้คำแนะนำในการประกอบการตัดสินใจในการจัดอาคารบ้านเรือนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย โดยแบ่งบ้านออกเป็น 5 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้