Browsing: ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 วิชาฮวงจุ้ยกับชีวิต

การเลือกสรร ดัดแปลง ปรับปรุง อาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย เพื่อรับพลังความเป็นมงคลจากธรรมชาติที่จะนำความสุขและความเจริญรุ่งเรือง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย
0 ดวงชะตากับวิชาฮวงจุ้ย

โดยหลัการของวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้มนุษย์ดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ ธาตุ ทิศทาง อันเป็นที่มาของพลังมงคลตามวิถีแห่งธรรมชาติ( กระแสชี่ )