Browsing: ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์ประตูบ้านตรงกัน

ตึกแถวและทาวน์เฮาส์ตั้งหันหน้าเผชิญกันตรงๆ ซึ่งบางท่านก็ใช้วิธีแก้เคล็ดโดยติดยันต์แปดเหลี่ยมบ้าง ติดลูกแก้วคริสตัลบ้าง เพื่อป้องกันการปะทะกันตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์อยู่แล้วรวย

ตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์ที่มีรูปทรงเป็นถุงทอง คือส่วนของด้านหลังมีความกว้างกว่าส่วนของหน้าบ้าน ถือว่าฮวงจุ้ยดี ผู้อยู่อาศัยจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยและมีความเจริญ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 สีฮวงจุ้ยห้องนอน

สีฮวงจุ้ยห้องนอน ที่ออกแบบดีและสมดุล ช่วยให้คุณนอนหลับสบาย และจักระ (ศูนย์กลางพลังงานของร่างกาย) บริเวณกระหม่อมจะดูดซับพลังงานด้านบวก ในระหว่างที่นอนหลับได้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ตำแหน่งทิศทั้ง 9 ของฮวงจุ้ยภายในบ้าน

ในวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ ระหว่าง มนุษย์ หรือ ผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน กับ อาคารบ้านเรือนเคหสถาน ว่าต้องมีความสอดคล้องสมดุล จึงจะนำความเจริญรุ่งเรือง

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ฮวงจุ้ยห้องนอนของคนสูงวัย

ฮวงจุ้ยห้องนอนของคนสูงวัย คนแก่เปราะบางต่อลมและชี่แฝงเร้นจากประตู รวมทั้งหน้าต่างและมุมแหลมด้วย ห้องนอนของคนแก่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ฮวงจุ้ยห้องนอนของเด็ก

ฮวงจุ้ยห้องนอนของเด็ก การวางผังห้องนอนของเด็กๆต้องคำนึงถึงการจัดวางสิ่งของเพื่อเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเด็กเล็กที่เจ็บป่วย ,เด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ฮวงจุ้ยห้องนอนหลีกเลี่ยงคานที่อยู่เหนือศรีษะ

คานที่อยู่เหนือศรีษะภายในห้องนอนจะส่งความกดดันลงบนสิ่งใดหรือใครก็ตามที่อยู่ข้างใต้มัน ผลบางอย่างของคานที่อยู่เหนือเตียงได้แก่

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
1 ฮวงจุ้ยห้องนอนเจ้าบ้าน

ฮวงจุ้ยห้องนอนเจ้าบ้าน การตกแต่งภายในห้องนอนมีความสำคัญต่อเจ้าบ้านในการเลือกวางตำแหน่งห้องนอนลงในผังบ้านนั้น จะให้พิจารณาห้องนอนเจ้าของบ้านเป็นอันดับแรก

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 บ้านอับโชค

บ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งจน เพราะมีบ่อเกิดแห่งพลังไม่ดี ถ้าพลังร้ายเข้าบ้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยและประสาทหลอนได้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ตำเหน่งเบญจธาตุ ของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ตอน1

เลือกอยู่อาศัยในบ้านที่มีทิศด้านหลังสอดคล้องกับดวงชะตาของตนเพื่อให้บ้านส่งผลเกื้อกูลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีโอกาสที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ