Browsing: ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 คอนโดฯ กับดวงชะตาเจ้าของห้อง

ฮวงจุ้ยดีหรือไม่ดีจะต้องนำเรื่องของสภาพแวดล้อม (ชัยภูมิ) มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา จะกำหนดปีเกิดกับทิศทางที่สมพงศ์กัน การเลือกตำแหน่งห้องในคอนโดฯ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 เมื่อใดที่เราต้องปรับปรุงฮวงจุ้ยของบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญหลักวิชาฮวงจุ้ยแนะนำว่า อาคารบ้านเรือนหลังใดหากมีการแก้ไขฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนไว้แล้ว หากเวลาผ่านไปเจ้าของบ้านต้องปรับฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
1 การจัดบ้านให้ต้อนรับโชคตามหลักวิชาฮวงจุ้ย

ความโชคดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่โชคดีตลอดไป คนเราจึงพยายามคิดค้นวิธีการเพราะป้องกันความโชคร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวด้วยการดำเนินชีวิตด้วยอย่างระมัดระวัง การตรวจสอบดวงชะตา การทำบุญสุนทานและศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือว่าทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามห่างไกลจากความโชคร้าย ก็คือ หลักวิชาฮวงจุ้ย หลักวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นที่จะตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย และสร้างความกลมกลืนสมดุลกับสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันหลักวิชาฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมาหลายพันปีก็มีแนวคิด ทฤษฏีและวิธีปฏิบัติมากมายหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นหลักแนวคิดของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ ที่ว่าด้วยการตรวจสอบ ตี่ลี่ ชัยภูมิ หลักแนวคิดของสำนักบ้านแปดทิศที่มุ่งเน้นการหาตำแหน่งมงคลตามหลัก อัฏฐเรือน หรือหลักแนวคิดของสำนักดาวเหิน…

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 พื้นที่หน้าบ้าน ลานรับโชค ตอนที่ 2

พื้นที่หน้าบ้าน จะช่วยชักนำโชคลาภและความสำเร็จให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ดีและมากยิ่งขึ้น มีคำแนะนำเคล็ดเสริมโชคลาภตามที่จะได้ดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ปัญหาที่ทำให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนเสียหาย 1

สิ่งที่กีดขวางความเจริญรุ่งเรื่องของคนหรือผู้อยู่อาศัย และการหาวิธีและหนทางในการกระตุ้นโชค หรือแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้การทำฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 พื้นที่หน้าบ้าน ลานรับโชค ตอนที่ 1

พื้นที่บริเวณลานหน้าบ้านจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อบ้านในวิชาฮวงจุ้ย ให้ความสำคัญกับพื้นที่ลานหน้านี้อย่างมาก ถึงขนาดเรียกขานพื้นที่บริเวณนี้ว่าเป็นลานรับโชค

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ประตูหน้าบ้าน ถูกข่มพิฆาตโชคลาภไม่มาเยือน

ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ และตำแหน่งแจกจ่ายพลัง ที่ถูกข่มพิฆาตจะทำให้โชคลาภไม่มาเยือน คนในบ้านดำเนินชีวิตอย่างติดขัดไม่ราบรื่น สะสมเงินทองไม่ได้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์ รับโชคลาภ

สำหรับการตรวจสอบฮวงจุ้ยของประตูหน้าบ้าน โถงรุ่งโรจน์และตำแหน่งศูนย์กลางของอาคารบ้านเรือน ให้อยู่ในลักษณะที่ดีมีความสะอาด สว่าง เรียบร้อย สมดุลตลอดเวลานั้น

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ตำแหน่งมงคลและอัปมงคลภายในบ้าน

การตรวจสอบตำแหน่งมงคลและอัปมงคลของบ้าน ตามหลักวิชาบ้านแปดทิศโดยในวิชาบ้านแปดทิศได้แบ่งพื้นที่ภายในบ้านออกเป็น 8 ทิศ 9 ตำแหน่งโดยการตรวจสอบจากเข็มทิศ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย
0 ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ส่งผลในทางด้าน สุขภาพ และความมั่งคั่งร่ำรวย

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ บ้านที่มีขนาดเล็กหรือเป็นในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรที่มีการออกแบบและจัด วางผังของบ้านและพื้นที่ใช้สอยเอาไว้ตายตัวเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของห้องนอน บันไดห้องครัวและห้องน้ำห้องส้วม หรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดที่มักจะจัดเอาห้องน้ำห้องส้วมชั้นสอง เมื่อขึ้นบันไดไปก็มักจะพบห้องน้ำห้องส้วมชั้นบน เพราะบ้านลักษณะนี้นิยมจัดวางตำแหน่งของห้องน้ำห้องส้วมชั้นสองเอาไว้บริเวณ ตอนกลางของบ้านคู่กับตำแหน่งของบันไดเพราะพื้นที่ด้านหน้าบ้านและหลังบ้าน จัดเป็นตำแหน่งของห้องนอนซึ่งตามหลักวิชาฮวงจุ้ยถื่อว่า ห้องน้ำห้องส้วมเอาไว้ในตำแหน่งชั้นบน ตอนกลางของบ้านถือเป็นอัปมงคลอย่างมาก เพราะการจัดวางพื้นที่ ใช้สอยในลักษณะนี้ตำแหน่งของห้องน้ำห้องส้วมที่ตั้งเอาไว้ตำแหน่งส่วนกลาง ของอาคารจะส่งผลเสียทางด้านการเงิน และสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นทั้งนี้ยังไม่รวมความ เป็นอัปมงคลที่คนในบ้านต้องเดินรอดใต้ห้องน้ำห้องส้วมทุกวันและหากอาคารบ้าน เรือนหลังใดไม่ได้ให้ความสนใจว่าห้องน้ำชั้นบนตั้งอยู่บริเวณใดและแนวของ ห้องน้ำตรงกับพื้นที่ชั้นล่างตรงไหนหรือเจ้าบ้านทราบ แต่เนื่องจากขนาดของบ้านที่มีพื้นที่จำกัดจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทางด้านล่างในตำแหน่งที่ตรงกับ…