Browsing: การวางเตียงนอน

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ควรจัดห้องนอนและตำแหน่งตั้งที่เตียงเหมาะสมภายในห้องนอน หากตั้งในตำเหน่งไม่ดี อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ เนื่องจากร่างกายของมนุษย์มีสนามพลังที่เกิดจากการไหลเวียนภายใน

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยห้องนอนของคนสูงวัย คนแก่เปราะบางต่อลมและชี่แฝงเร้นจากประตู รวมทั้งหน้าต่างและมุมแหลมด้วย ห้องนอนของคนแก่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยห้องนอนของเด็ก การวางผังห้องนอนของเด็กๆต้องคำนึงถึงการจัดวางสิ่งของเพื่อเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเด็กเล็กที่เจ็บป่วย ,เด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

คานที่อยู่เหนือศรีษะภายในห้องนอนจะส่งความกดดันลงบนสิ่งใดหรือใครก็ตามที่อยู่ข้างใต้มัน ผลบางอย่างของคานที่อยู่เหนือเตียงได้แก่

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยห้องนอนเจ้าบ้าน การตกแต่งภายในห้องนอนมีความสำคัญต่อเจ้าบ้านในการเลือกวางตำแหน่งห้องนอนลงในผังบ้านนั้น จะให้พิจารณาห้องนอนเจ้าของบ้านเป็นอันดับแรก

ไลฟ์สไตล์

ฮวงจุ้ยในแนวทางที่สามารถช่วยเหลือหยุดยั้งปัญหา และช่วยให้ความรักเจริญงอกงาม ข่วยหล่อเลี้ยงบำรุงช่วยเยียวยา ต่อไปนี้คือคำชี้แนะที่นำศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาช่วย..

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

เลือกอยู่อาศัยในบ้านที่มีทิศด้านหลังสอดคล้องกับดวงชะตาของตนเพื่อให้บ้านส่งผลเกื้อกูลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีโอกาสที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

แก้เคล็ดฮวงจุ้ยส่งเสริมการทำงาน จากที่ทำงานวุ่นวายมาก งานมีปัญหาบ่อย เจ้านายไม่ค่อยส่งเสริม เพื่อนร่วมงานขี้อิจฉา ให้แก้เคล็ดตามวันเกิดดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยดีหรือไม่ดีจะต้องนำเรื่องของสภาพแวดล้อม (ชัยภูมิ) มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา จะกำหนดปีเกิดกับทิศทางที่สมพงศ์กัน การเลือกตำแหน่งห้องในคอนโดฯ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

หลักวิชาฮวงจุ้ยในใจ “ใจ เป็นนาย กายเป็นบ่าว” คำพูดประโยคนี้เป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอ ทั้งนี้เพราะจิตใจ ที่สั่งงานผ่านสมองและสมองก็สั่งงานผ่านร่างกายให้ทำนู่นทำนี่ตามที่ใจต้องการและปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาอาหารการกิน ทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียงความต้องการต่างๆอีกมากมายจิปาถะไม่รู้จบ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นที่จิตใจทั้งสิ้น แต่จิตใจก็มิได้เป็นสิ่งที่มีตัวตน จิตใจเป็นเพียงธาตุนามธรรมที่ทำให้ร่างกายขับเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ ทั้งกระทำความดี ก่อความชั่ว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น…

1 2