Browsing: ดวงชะตาฮวงจุ้ย

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

ตี่จู๋เอี๊ย เทียบได้กับ เจ้าที่ หรือผีบ้าน ผีเรือน คำว่า ตี่จู๋เอี๊ย เป็นภาษาแต้จิ๋ว แต่คนจีนทั้ง ๕ กลุ่ม คือ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ และแคะ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

หมายเลขประจำตัวฮวงจุ้ย มีส่วนสำคัญอย่างมากในการนำผลการคำนวณที่ได้มาวิเคราะห์ดวงชะตา ความสอดคล้องกับตำแหน่งธาตุและทิศที่ส่งเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรือง

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

คนจีนเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ” ชีวิตของคนเรานั้น เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญรุ่งเรือง หรือยากไร้ซบเซาล้วนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคน”ชะตาชีวิต แบ่ง 3 ส่วน คือ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ในปัจจุบันตรงกับยุคปลาย ชาตะ 8 อันเป็นยุคแห่งดินนำโชค ทำให้วิชาฮวงจุ้ยซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิน(อาคารบ้านเรือน ตั้งอยู่บนดิน) ได้รับ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยคือะไร ? ทำไมถึงได้มีพลังอำนาจมากมายเช่นนี้ คำว่าฮวงจุ้ยตามรากศัพท์สามารถแยกได้ออกเป็นสองคำคือ ฮวง แปลว่า ลม และจุ้ย แปลว่า น้ำ ดั้งนั้นวิชาฮวงจุ้ย..

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

โฉนดต้องมีรูปลักษณะสี่เหลี่ยม โป่งกลางแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจ นักการค้าทั่วไป ต้องมีบารมีในการดูแลคน มีอำนาจในการสั่งการโฉนดต้องเป็นรูป

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

เป็นธาตุดิน ใส่เข้าไปในสี่เหลี่ยมจะกลายเป็นขุมทรัพย์พอกพูนไปเรื่อยๆแต่โฉนดที่ดินอัปมงคลของราศีนี้คือรูปลักษณะเว้าๆแหว่งๆจะทำให้ธุรกิจไม่เจริญก้าวหน้า

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

ต้องเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมที่มีหน้าแคบและลึกกว้างลงไปจะมีคุณประโยชน์มากกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมที่มีหน้าตรงๆ ฉะนั้นโฉนดที่ดินจะต้องมี

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

ลักษณะโฉนดที่ดินที่ถูกโฉลกที่จะเป็นโลกส่วนตัวที่บ่งบอกถึงอำนาจและขุมทรัพย์ของชาวราศีมีนนั้นต้องมีรูปร่างลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย

ทำเลที่ตั้งจะส่งผลกับชีวิตครอบครัวและบริวารของเราในปัจจุบันและอนาคตด้วย จึงต้องใช้หลักชัยภูมิศาสตร์”ฮวงจุ้ย”เพื่อบ้านที่อยู่แล้วมีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง

1 2 3