Browsing: สมุนไพรจีน

ไลฟ์สไตล์

สมุนไพรจีน เครื่องยาจีนนั้นมีหลากหลาย ส่วนใหญ่นั้นเป็นวัตถุดิบหาง่าย และมีขั้นตอนในการปรุงไม่ซับซ้อน ปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ไลฟ์สไตล์

เครื่องยาจีนตระกูลเห็ด เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมาตั้งแต่ยุคจีนโบราณ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและมีอายุยืนยาว ตามหลักการกินที่ว่ายารักษาโรคและอาหาร