Browsing: ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย ฮวงจุ้ยห้องครัว

ฮวงจุ้ยห้องครัว สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะตำเแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลักฮวงจุ้ย

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย ศาลพระภูมิกับฮวงจุ้ย

ศาลพระภูมิ”ก็มีอำนาจกระทบกับเจ้าบ้านได้เนื่องจากเหลี่ยมมุมของศาลพระภูมิเป็นมุมแหลม ยอดแหลม ว่ากันว่าถ้าาพุ่งตรงกับประตูทางเข้าบ้าน เป็นอุปสรรคขวางกั้นโชคลาภ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

เลือกอยู่อาศัยในบ้านที่มีทิศด้านหลังสอดคล้องกับดวงชะตาของตนเพื่อให้บ้านส่งผลเกื้อกูลให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นมีโอกาสที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล1

ปัจจุบันได้นำ หลักวิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน มาพลิกแพลงปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้หลักวิชาฮวงจุ้ย

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย การใช้วิชาฮวงจุ้ยให้ประสบผล2

พลังฮวงจุ้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะพลังฮวงจุ้ยจะผลักดันให้ทุกสรรพสิ่งที่ได้รับหรือส่งออกไปกลับคืนมาในลักษณะที่สมดุล จริงใจ และตรงไปตรงมาเสมอ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย นิสัยของคนในแต่ละธาตุตามหลักฮวงจุ้ย

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรใดจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของธาตุปีนักษัตรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติของคนแต่ละธาตุแตกต่างไป โดยจะบ่งชี้ถึงลักษณะทางจิตใจได้ดังนี้

ที่ดินและทำเลฮวงจุ้ย การเลือกที่ดิน..สร้างบ้าน ตามแบบฮวงจุ้ย

การสร้างบ้านสักหลัง ต้องดูที่ดินก่อน ก็เพราะที่ดินเป็นรากฐานหรือพื้นฐานของบ้าน ถ้าพื้นดินไม่ดีเสียแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวบ้านทั้งหลังอย่างแน่นอน

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ฤกษ์และหลักการไหว้เทพเจ้าโชคลาภ 2557 ฤกษ์กลางคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 23.11 น. ห้ามปี วอก ชวด เถาะ ขึ้นธูปคนแรก (ใช้ธูป 12 ดอก) ถ้าจำเป็นต้องเลื่อน…

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ความโชคดีล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่โชคดีตลอดไป คนเราจึงพยายามคิดค้นวิธีการเพราะป้องกันความโชคร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวด้วยการดำเนินชีวิตด้วยอย่างระมัดระวัง การตรวจสอบดวงชะตา การทำบุญสุนทานและศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ได้รับความเชื่อถือว่าทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามห่างไกลจากความโชคร้าย ก็คือ หลักวิชาฮวงจุ้ย หลักวิชาฮวงจุ้ยมุ่งเน้นที่จะตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้อยู่อาศัย และสร้างความกลมกลืนสมดุลกับสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันหลักวิชาฮวงจุ้ยที่สืบทอดกันมาหลายพันปีก็มีแนวคิด ทฤษฏีและวิธีปฏิบัติมากมายหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นหลักแนวคิดของฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษณ์ ที่ว่าด้วยการตรวจสอบ…

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย พื้นที่หน้าบ้าน

พื้นที่หน้าบ้าน จะช่วยชักนำโชคลาภและความสำเร็จให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ดีและมากยิ่งขึ้น มีคำแนะนำเคล็ดเสริมโชคลาภตามที่จะได้ดังต่อไปนี้

1 2