Browsing: ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

ฮวงจุ้ยที่ทำงาน

ข้อสำคัญที่สุดคือ ออฟฟิศควรสว่าง สดใส  อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีของกองระเกะระกะ เพื่อให้พลังงานดีไหลเวียนได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ และเพื่อนร่วมงานกลมเกลียวกัน

ของมงคลเสริมฮวงจุ้ย

โมบายไม่ว่าจะทำด้วยเหล็กหรือเซรามิคต้องมีรูปพระจันทร์กับพระอาทิตย์แขวนอยู่ในโมบายเดียวกัน ควรนำไปแขวนที่หน้าระเบียงทางเข้าบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

บ้านที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งจน เพราะมีบ่อเกิดแห่งพลังไม่ดี ถ้าพลังร้ายเข้าบ้าน จะทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยและประสาทหลอนได้

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ปัจจุบันได้นำ หลักวิชาฮวงจุ้ยเคหสถาน มาพลิกแพลงปรับใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้หลักวิชาฮวงจุ้ย

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

พลังฮวงจุ้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะพลังฮวงจุ้ยจะผลักดันให้ทุกสรรพสิ่งที่ได้รับหรือส่งออกไปกลับคืนมาในลักษณะที่สมดุล จริงใจ และตรงไปตรงมาเสมอ

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย

ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรใดจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของธาตุปีนักษัตรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติของคนแต่ละธาตุแตกต่างไป โดยจะบ่งชี้ถึงลักษณะทางจิตใจได้ดังนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยดีหรือไม่ดีจะต้องนำเรื่องของสภาพแวดล้อม (ชัยภูมิ) มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา จะกำหนดปีเกิดกับทิศทางที่สมพงศ์กัน การเลือกตำแหน่งห้องในคอนโดฯ

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

พื้นที่หน้าบ้าน จะช่วยชักนำโชคลาภและความสำเร็จให้เข้าสู่อาคารบ้านเรือนได้ดีและมากยิ่งขึ้น มีคำแนะนำเคล็ดเสริมโชคลาภตามที่จะได้ดังต่อไปนี้

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ บ้านที่มีขนาดเล็กหรือเป็นในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรรที่มีการออกแบบและจัด วางผังของบ้านและพื้นที่ใช้สอยเอาไว้ตายตัวเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของห้องนอน บันไดห้องครัวและห้องน้ำห้องส้วม หรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดที่มักจะจัดเอาห้องน้ำห้องส้วมชั้นสอง เมื่อขึ้นบันไดไปก็มักจะพบห้องน้ำห้องส้วมชั้นบน เพราะบ้านลักษณะนี้นิยมจัดวางตำแหน่งของห้องน้ำห้องส้วมชั้นสองเอาไว้บริเวณ ตอนกลางของบ้านคู่กับตำแหน่งของบันไดเพราะพื้นที่ด้านหน้าบ้านและหลังบ้าน จัดเป็นตำแหน่งของห้องนอนซึ่งตามหลักวิชาฮวงจุ้ยถื่อว่า ห้องน้ำห้องส้วมเอาไว้ในตำแหน่งชั้นบน ตอนกลางของบ้านถือเป็นอัปมงคลอย่างมาก เพราะการจัดวางพื้นที่ ใช้สอยในลักษณะนี้ตำแหน่งของห้องน้ำห้องส้วมที่ตั้งเอาไว้ตำแหน่งส่วนกลาง ของอาคารจะส่งผลเสียทางด้านการเงิน…

ฮวงจุ้ยบ้านและทีพักอาศัย

คอนโดฯ จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่ หลายประเด็นกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไป ใครที่กำลังคิดจะหาซื้อคอนโดฯสักห้อง ลองนำหลักต่อไปนี้ ไปพิจารณาในการตัดสินใจซื้อ