จุดธูปกี่ดอก สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

0

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประโยชน์ของการจุดธูปบูชาพระแต่เดิมนั้น เพื่อขอพรจากสวรรค์หรือสิ่งเครื่องสักการะให้ยมโลก ดังนั้นจะกล่าวถึงจำนวนธูปที่ใช้อธิษฐานขอพรเป็นอันดับแรก

จุดธูปกี่ดอก ไหว้สิ่งศ้กดิ์สิทธิ์

การจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหวังให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทุกอย่างสมปรารถนานั้น ใช้ธูปเพียง3ดอกไหว้เช้าหรือ เย็นก็พอ หากต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ ก็อาจเพิ่มจำนวนเป็น 3 ดอก เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว เช่น กรณีมีคนเจ็บป่วยในบ้าน ต้องการให้หายและสุขภาพดีเร็ววัน อาจจุดธูปอธิษฐานครั้งละ 3 ดอกทั้งเช้าและเย็น

หากเรื่องราวถึงจุดวิกฤต ควรเพิ่มธูปเป็น 9 ดอก คล้ายกับเป็นการสื่อสารให้สมตามปรารถนา ช่วยให้หลุดพ้นทุกข์โดยเร็ว หากไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็ควรจุดธูปไหว้ครั้งละเพียง3ดอกก็พอ

ส่วนการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด ไม่จำเป็นต้องใช้ธูปเป็นกอบเป็นกำเพราะเห็นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้จำนวนมาก จุดเพียง 3 หรือ 9 ดอก ตามที่อธิบายมาก็พอ เพราะการจุดธูปเกินไป นอกจากจะสิ้นเปลืองยังเกิดเป็นมลภาวะ

 

อีกด้านหนึ่ง การจุดธูปยังใช้ไหว้บรรพบุรุษและเจ้าที่ ปกติไหว้บรรพบุรุษใช้เพียงดอกเดียวก็เพียงพอ หากใช้ 3 ดอกถือว่ามากเกินไป เว้นแต่มีเรื่องสำคัญจะอธิษฐาน หากมีเรื่องที่ต้องขอพรจริงๆ ให้ขอต่อพระโพธิสัตว์กวนอิมหรือศาลเจ้าที่จะได้ผลดีกว่า เพราะมีอิทธิฤทธิ์มากกว่า หากเป็นเทศกาลสำคัญ เช่น สารทจีน ตรุษจีน กินเจ อาจไหว้ด้วยธูปมากดอกหน่อยก็ได้

การจุดเทียนไหว้พระ

ได้กล่าวถึงเรื่องจุดธูปไปแล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงการจุดเทียน ซึ่งการไหว้ตามธรรมเนียมโบราณพิธีของลัทธิเต๋ามักชอบใช้เทียน ต่อมาเมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไปนานเข้าก็นิยมใช้ทั้งธูปคู่กับเทียน แต่ความจริงแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เทียนก็ได้

ตามหลักลัทธิเต๋า เห็นว่าการจุดธูปบูชาถือเป็นการสื่อสารระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์และยมโลก ถือเป็นการสักการะอย่างหนึ่ง ดังนั้น เมื่อกาลเวลาผ่านพ้นไปนานเข้า และยิ่งไปกว่านั้น อัคคีภัยจะเกิดจากเทียนมากกว่าธูป จึงต้องระวังให้ดี

นอกจากนั้น การใช้เทียนปลอมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ผลไม่เท่ากับของจริง รวมถึงการจุดธูปไหว้ด้วยแล้ว ดังนั้นไม่ควรใช้

แต่ขณะนี้ตามท้องตลาดมีเทียนปลอมที่สว่างตลอดเวลาวางขาย หากนำวางที่แท่นบูชาเป็นคู่ก็ใช้ได้ ถือเป็นมงคลเช่นกัน เพราะต่างจากเทียนปลอมทั่วไป